Główna » Wydarzenia

Chleb w kształcie „Róży Lutra” na Święto Reformacji.

Jak co roku w ostatni dzień miesiąca października (31.10.) przypada Święto Reformacji upamiętniające przybicie w 1517 roku, 95-tez na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze przez ks.dr. Marcina Lutra. Tezy wyrażały  sprzeciw niektórym praktykom stosowanym przez Kościół podlegajacy papieżowi.  Wydarzenie to zapoczątkowało ruch religijno-społeczny, który doprowadził do powstania kościołów protestanckich, niezależnych od papiestwa.  

Jednym z głównych sprzeciwów dotyczył sprzedaży tzw. „listów odpustowych”  za kupno których, każdy nabywca mógł otrzymać odpuszczenie grzechów. Ks. dr Marcin Luter jako profesor teologii i wykładowca Biblii sprzeciwiał się tym stosowanym  praktykom i wyjaśniał w Tezie 36:  „Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie grzechów”, zaś w Tezie 62 stwierdza „Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej”. Logiem  ruchu reformacyjnego w Europie stał się herb  zwanym „Różą Lutra”. Każdy element tego znaku, opisał Luter w roku 1530 wraz ze znaczeniem i symboliką, która sprowadza się do jednego: „Serce chrześcijanina po różach kroczy, gdy spocznie pod krzyżem i odeń nie zboczy.”  Ruch reformacyjny głoszony przez ks. dra M.Lutra opierał się na czterech filarach, czyli : tylko BIBLIA, tylko ŁASKA, tylko WIARA i tylko JEZUS CHRYSTUS. Na tych czterech filarach  reformacyjnego stołu, M. Luter położył bochen chleba, który symbolizuje żywy Chleb, zstępujący z Nieba.  Jezus wyraził to jeszcze jaśniej : JA JESTEM CHLEBEM ŻYCIA ! (Jan 6,35). W tym roku po raz pierwszy z inicjatywy ks. Jana Byrta ze Szczyrku znanego także z różnych ciekawych inicjatyw, upieczono chleb w kształcie „Róży Lutra” w jednej z wiślańskich piekarni . Wiślańskim „Chlebem reformacyjnym ” są już zaintertesowani nie tylko potencjalni nabywcy z kraju ale także z zagranicy z Czech, Rumunii, Słowacji i Niemiec. Jeden z bochenków  przypominający o dekadzie Jubileuszu 500-lecia Reformacji (1517 -2017) został  przez ks. Jana Byrta przesłany Prezydentowi RP. – Bronisławowi Komorowskiemu.

tekst +foto: wo.

.