Główna » Wydarzenia

03.10.10r. Dziękczynne Święto.(16xfoto)

W niedzielę 03.10.br. w skoczowskim ewangelickim kościele św. Trójcy odbyło się uroczyste nabożeństwo dziękczynne zw. Dziękczynnym Świętem Żniw podczas którego dziękowano Bogu za tegoroczne zbiory i dary ziemi. Bardzo licznie zgromadzeni w tym  dniu wierni  dziękowali Bogu za Jego dobroć, hojność,  łaskawość  i błogosławieństwo. Piękna słoneczna pogoda  powodowała dodatkowy

 

nastrój radości wspólnego dziękowania. Ołtarz kościoła,  przy którym  Księża dziękowali  Bogu za tegoroczne dary, został na tą okoliczność przystrojony  płodami  ziemi, którego główną częścią był  chleb upieczony z tegorocznego ziarna. Podczas uroczystości śpiewał chór męski ,żeński i mieszany „Gloria” a także Chór Dzieci z ust których wykonywane pieśni dziękczynne brzmiały wyjątkowo wdzięcznie  i przekonywująco. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz, ks. Adam Podżorski. Po nabożeństwie, wszyscy jego uczestnicy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek chleba z masłem i miodem oraz owocami, który przygotowano na stołach obok kościoła. Stoły żniwne i wspólny poczęstunek, który corocznie przygotowują i organizują  z własnych śródków chórzyści „Glorii” jest pomysłem wprowadzonym przez Zarząd Chóru „Gloria”  przed 17 laty i został bardzo pozytywnie przyjęty przez parafian. Skoczowska tradycja, została także wprowadzona  już w innych parafiach.  Dodatkową  pocieszającą rzeczywistością jest  fakt  coraz większego udziału wiernych ubranych w piękne regionalne cieszyńskie stroje podkreślając w ten sposób nie tylko tradycję ale i pamięć o tych którzy przed laty w znoju i trudzie pracowali i żyli  na tej pięknej Cieszyńskiej Ziemi stworzonej z uśmiechu Boga. „Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa tak mawiali starzy , kiedy wezwiesz Tej pomocy wszystko Ci się darzy” – to fragment słów pieśni  śpiewanej przez naszych przodków kiedy  rozpoczynali jakąkolwiek  pracę związaną z obowiązkami dnia powszedniego także m.in. przy w uprawie ziemi dla chleba.    

tekst+foto: wo.

.