Główna » Wydarzenia

26.09.10r. Podzielona „Gloria” (8xfoto)

 W niedzielę dnia 26.09.10r. na zaproszenie prezbitera ( kuratora filialnego) p. Jana Frydy, skoczowski  Chór męski „Gloria” udał się do Gumien k/Cieszyna,  zaś  chórowe Panie z ” Glorii” którymi kieruje  dyr. Gabriela Targosz, pozostały w macierzystej parafii aby służyć pieśnią podczas niedzielnego nabożeństwa dla starszych zborowników. Z podziałem śpiewaczym skoczowskiej „Glorii” nie ma problemów ponieważ posiada takie możliwości skupiając w swych szeregach trzy chóry (żeński, męski i mieszany).

Panowie z „Glorii” śpiewali w kaplicy ewang.  w Gumnach k/Cieszyna, w której w tym dniu odbyły się rocznicowe uroczystości. Gumieńska kaplica jest filiałem cieszyńskiej parafii i mieści się w byłej ewangelickiej szkole, którą zbudowali  parafianie z Ogrodzonej, Gumien i Zamarsk  w latach sześćdziesiątych  XIXw. (rozp. bud. 1863r.). Szkoła była prowadzona przez kościół do 1901 roku. Od 1901 roku została przekształcona w szkołę publiczną i służyła  do 1956 roku tj. do czasu, kiedy dzieci zosta ły przeniesione do  nowo zbudowanej szkoły w Krasnej. Stara szkoła w Gumnach została zwrócona ewangelikom. W pomieszczeniach byłej szkoły odbywają się szkółki niedzielne, godziny biblijne, spotkania młodzieży, swego czasu wystawiano w niej także sztuki teatralne. Po przeprowadzonym remoncie i adaptacji części  szkoły na kaplicę  od 1981 roku prowadzone są w tym budynku także cykliczne  nabożeństwa. W niedzielę 26.09.10r. odbyła się  rocznicowa uroczystość  oddania Kaplicy w użytkowanie,  połączona  z dziękczynnym nabożeństwem żniwnym, podczas którego śpiewał skoczowski Chór męski „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi. Kazanie wygłosił proboszcz pomocniczy cieszyńskiej parafii ks. Tomasz Chudecki.  „Dla nas chórzystów Wasze dzisiejsze dziękczynne święto jest także naszą dziękczynną radością,  ponieważ gościmy u Was  po raz pierwszy w historii  naszego chóru, dlatego bardzo  jesteśmy wdzięczni za  zaproszenie za które serdecznie Wam dziękujemy” – powiedział na zakończenie spotkania w sali zborowej prezes „Glorii”  Władysław Orawski.

tekst +foto: wo.

.