Główna » Wydarzenia

17-18.09.10r. Jubileuszowe śpiewanie! ( patrz! fotorelacja 34xfoto.)

Dwoma  koncertami pn. „Śpiew nie zna granic” uczczono Jubileusz 30- lecia skoczowskiego ewangelickiego Chóru Męskiego „Gloria”. Pierwszy odbył się  w Cisownicy( 17.09.br.) w kościele ewang. Jana Chrzciciela, zaś drugi  w Skoczowie (18.09.br.)w kościele św. Trójcy. W obu koncertach wziął udział  Chór – Jubilat oraz słowacki Chór Męski z miejscowości Zariecie, który przyjechał na zaproszenie skoczowskich chórzystów. W sobotnim  koncercie dodatkowo wystąpił także  

chór żeński i mieszany „Gloria” .” Muszę przyznać  że uległem namowie wyjazdu do Cisownicy aby wziąć udział w koncercie pieśni w męskim wykonaniu. To co usłyszałem było dla mnie wielkim przeżyciem i  wielką ucztą duchową, która spowodowała że mimo małych niedomagań zdrowotnych poczułem sie lepiej.  Dziękuję  Wam Panowie za to!” – powiedział na zakończenie koncertu w Cisownicy jego słuchacz- uczestnik  ks. radca Jan Gross . „Jutro jak Bóg pozwoli  przyjadę do Skoczowa aby wysłuchać Was jeszcze raz ” –  kontynuował wypowiedź i rzeczywiście dotrzymał słowa. Sobotni skoczowski koncert  był programowo jeszcze bogatszy. Słowaccy śpiewacy ubrani w barwne stroje regionalne zaprezentowali oprócz ciekawego programu pieśni religijnych także  pieśni  ludowe  regionu Puchowskiej Doliny skąd pochodzą. Męski, mocny harmonijny śpiew Chóru z Zariecia pod dyr. Martina Melisika, wspomagany  grą na instrumentach (także ludowych), zrobił duże wrażenie na słuchaczach, którzy nie szczędzili oklasków.  W skoczowskim  koncercie wystąpił także Chór żeński pod dyr. Gabrieli Targosz oraz  mieszany i męski  „Gloria” pod dyr. Bolesława Nogi.  Chór męski występując w roli Jubilata  zaprezentował  program  pieśni o różnorodnym przekroju tematycznym i harmonijnym wplatając w ich wykonanie elementy solowego śpiewu męskiego, żeńskiego czy śpiewu męskich duetów.  Dobór pieśni, ich wykonanie oraz programowe urozmaicenie pieśni było nagradzane gromkimi brawami. Słuchaczom koncertów przybliżono  także bogatą w wydarzenia historię skoczowskiego chóru męskiego , którą odczytała p. Weronika Orawska.  Na zakończenie  koncertu, Chórowi Jubilatowi na ręce dyrygenta „męskiego” oraz prezesa chóru Władysława Orawskiego  złożyli  życzenia przedstawiciele duchowienstwa, władz samorządowych , delegacje chórów i zespołów. Chórowe Panie zaśpiewały pieśń dziękczynną  „Błogosławieństwo” po wykonaniu której wręczyły wszystkim Panom kwiaty. Podziękowania i życzenia oraz pamiątkowe puchary  od Chórzystów, Rady Parafialnej i Duchowieństwa otrzymali  założyciel chóru  były dyrygent p. Jerzy Retka  oraz aktualny dyrygent  p.Bolesław Noga.  Za 30-letni śpiew w chórze, statuetkami uhonorowano także  9- chórzystów. Koncert prowadził skoczowski proboszcz ks. Adam Podżorski . Jubileuszowe śpiewanie przeszło już do historii ale pozostał wszystkim pamięciowy ślad rozbrzmiewających melodii, śpiewu i muzyki sławiącej Bożą dobroć,  która na codzień  powinna tkwić w naszej wspólnej ludzkiej rzeczywistości.

Patrz! wideorelacja z koncertu na portalu OX.pl z dnia 23.09.10  pt .”30-lat śpiewają Panu”- red. Jan Bacza 

tekst: wo.     foto: IJ,PG, AD.

.