Główna » Wydarzenia

>Pomocne Serca< w Skoczowie, nie zawiodły!(16 zdj.)

Mimo niezbyt licznego grona słuchaczy na Ekumenicznym Koncercie Charytatywnym pn. „Skoczowskie Chóry i Zespoły – Powodzianom!  jaki odbył się 11.06.br. w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Skoczowie  jego uczestnicy swoim udziałem i ofiarnością dali świadectwo  >Pomocnych Serc< . Przeprowadzona pokoncertowa dobrowolna kwesta zamknęła się łączną kwotą

  3 399,20 zł. która zgodnie z wcześniejszymi  założeniami w całości zostanie przekazana Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Skoczowie z przeznaczeniem  wspomożenia ludzi dotkniętych skutkami powodzi.  Zarząd Chóru „Gloria”-jako organizator koncertu,  składa bardzo serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom koncertu ,wykonawcom, dyrygentom za udział, ofiarność oraz zrozumienie potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Trwający prawie  2. godzinny koncert przeszedł do pamiętnej historii wspólnej ekumenicznej akcji pomocy, w której wzięli udział: Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej pod dyr. Adama Pasternego, Chór „LAUDATE DOMINUM” z parafii rzym.-kat. ap. Piotra i Pawła ze Skoczowa, pod dyr. Barbary Gruby, Chór Ziemi Cieszyńkiej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pod dyr. Krzysztofa Durlowa,  Międzyparafialny Chór „AGNI NOVI” z parafii rzym. katol. z Pogórza, pod dyr. Pawła Sowy, oraz Chóry i Zespoły z parafii ewang. ze Skoczowa:  Ponadkonfesyjny Zespół „VOCALIS” pod dyr. Daniela Cichego, Chór Dzieci i Zespół „Dzwonków”, pod dyr. Doroty Podżorskiej, Chóry „GLORIA” : Żeński- pod dyr. Gabrieli Targosz, Mieszany  i Męski, pod. dyr. Bolesława Nogi.   Wystąpiły także połączone chóry, rzym.-kat. „Laudate Dominum”oraz ewang. „Gloria” ze Skoczowa, wykonując  pieśń W.A. Mozarta- „Ave Verum”. Chórami dyrygowała Barbara Gruba zaś  na organach akompaniował Bolesław Noga.  Mimo amatorstwa wszystkich wykonawców można mówić o dobrym poziomie i wielkim gronie ludzi kochający muzykę i śpiew  a przede wszystkim o ekumenicznej wspólnocie ludzi rozumiejącą potrzebę niesienia pomocy.  Koncert zaszczycił swoją obecnością  przedstawiciel diecezjalnych władz  kościoła ewangelickiego ks. radca Piotr Wowry  jak również przedstawiciele władz samorządowych miasta Skoczowa; Piotr Rucki – z-ca burmistrza ,  Jan Krużołek –przew. RM oraz   radni.  Koncert rozpoczął i zakończył wspólną modlitwą proboszcz skoczowskiej  ewang. parafii ks. Adam Podżorski. Całość koncertu z pełnym  profesjonalizmem poprowadziła p. Julia Raszka- radna RM Skoczowa. Organizatorzy jeszcze raz dziękują WSZYSTKIM! za udział i ofiarność. Dziękujemy, także Drukarni „Madar” ze Skoczowa za nieodpłatny druk plakatów oraz UM za ich nieodpłatne  rozmieszczenie. Podziękowania składamy mediom,które również beinteresownie włączyły się w akcję informacyjną społeczeństwa m.in. Redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Czasu Skoczowa, Wieści Skoczowskie, Dziennik Zachodni, Radiu CCM, Radiu”90″ i Radiu Bielsko. Dziękujemy także portalom internetowym ox.pl, ArtAdres oraz  internautom. Podziękowanie składamy równiez  parafii ewangelickiej ze Skoczowa za pomoc w organizacji koncertu i udostępnienie kościoła.                                                 Zarząd Chóru „Gloria”.

tekst; wo.  foto; P. Gruszczyk

.