Główna » Wydarzenia

Skoczowska „Gloria” w Rumunii (Nadlac, Timisoara)

W pierwszy majowy weekend br. skoczowski Chór „Gloria” przebywał  i koncertował w Rumunii w miejscowości Timisoara (01.05.) oraz Nadlac (02.05.) gdzie był podejmowany przez ewangelicką społeczność tych miast. Skoczowskich chórzystów przyjmowano z wielką serdecznością i gościnnością. Dało się odczuć  atmosferę chęci nawiązania przyjaźni  mieszkańców  tych miast tworzących

 

konglomerat społeczności rumuńskiej, słowackiej,węgierskiej a nawet i niemieckiej. Różnorodny repertuar  pieśni wykonanych podczas koncertów przez  chór  mieszany, żeński i męski  oraz solistów „Glorii”, był nagradzany gromkimi brawami, które stanowiły ewenement w miejscowym wydaniu ponieważ oklaski w kościele nie mają  zastosowania w lokalnej tradycji. Skoczowscy chórzyści wystąpili  w tradycyjnych strojach cieszyńskich co stanowiło dodatkową atrakcję  i jednocześnie  formę promocji cieszyńskiego regionu.  Chórami dyrygował Bolesław Noga.  W niedzielę (02.05.) chór uczestniczył w nabożeństwie w kościele ewangelickim w Nadlac podczas, którego kazanie wygłosił skoczowski proboszcz ks. Adam Podżorski. Kazanie było tłumaczone przez Bohuslava Benucha mieszkańca Dudiniec (Słowacja), który poprzez prezesa chóru „Gloria” Władysława Orawskiego był pośrednikiem organizacji wyjazdu skoczowskich śpiewaków do Rumunii.  Koncert w Timisoarze  tłumaczono z j. polskiego na słowacki oraz na język rumuński natomiast w Nadlac nie  było większych problemów z porozumieniem i nawiązaniem kontaktów ponieważ większość ludności tego miasta stanowią Słowacy (48%) zaś Rumuni (45%) . W Nadlac doszło także do spotkania  z  burmistrzem miasta p. Vasilem Ciceac, któremu przekazano pozdrowienia oraz materiały promujące cieszyński region oraz miasto i gminę  Skoczów. Efektem nowo nawiązanych kontaktów  jest planowany przyjazd do Skoczowa  w sierpniu br. przedstawicieli  rumuńskiego miasta Nadlac. Chór „Gloria'” otrzymał także kolejne zaproszenie do ponownego odwiedzenia  Rumunii w 2011 roku oraz Serbii (Vojvodina).  

tekst+ foto: wo.

.