Główna » Wydarzenia

30.05.2010r. 147. rocznica kościoła ewang. w Skoczowie.(8 zdj.)

W niedzielę 30 maja br. w Skoczowie odbyła się uroczystość  147. rocznicy założenia i poświęcenia  miejscowego ewangelickiego kościoła św. Trójcy. Uroczystość rozpoczęto „Porankiem Pieśni i Muzyki” na początku, którego zagrała Orkiestra Diecezji Cieszyńskiej.  W dalszej kolejności program poranku został wypełniony muzyką i śpiewem młodzieży.W Kościele Ewangelickim, rok 2010 został ogłoszony  Rokiem Młodzieży dlatego

do Skoczowa został zaproszony Zespół  CME z Dzięgielowa wraz z  Ogólnopolskim duszpasterzem młodzieży ks. Grzegorzem Giemzą, który podczas uroczystego  nabożeństwa wygłosił okolicznościowe kazanie. W uroczystości wzięli udział  również ks. Adam Podżorski proboszcz skoczowskiej parafii oraz wikarzy: ks. Eneasz Kowalski i ks. Krzysztof Cieślar, który wraz z ks. Robertem Piętakiem poprowadzili  liturgię. Podczas nabożeństwa   śpiewał Zespół CME oraz  Chóry „Gloria” (mieszany oraz żeński i męski). Piękna dopołudniowa pogoda umożliwiła wielu przybyłym wiernym uczestniczenie w uroczystym nabożeństwie nie tylko w kościele ale także  na placu kościelnym . Tradycyjnie chórzyści „Glorii” zorganizowali  sprzedaż znakomitych cieszyńskich kołaczy. W godzinach popołudniowych odbył się „Piknik Parafialny”, który zorganizowała  parafialna młodzież z Zespołu „Dzwonki”.

tekst+foto:wo.

.