Główna » Wydarzenia

16.05.2010r. Skoczowski akcent w słowackiej Previdzy. (12zdj.)

”Na Tvoju milost mislime o Boże, uprostred Tvojho chramu”. Ps. 48,10 – słowami tego psalmu rozpoczęto w dniu 16 maja br. w słowackiej Previdzy uroczystość 15. lecia istnienia miejscowego ewangelickiego kościoła. Rocznicową uroczystość rozpoczęła farerka (słowacka nazwa księdza) Blanka Kostelna, która od początku istnienia previdzkiego ewangelickiego zboru, zawiaduje parafią. Okolicznościowe kazanie wygłosił

biskup Słowackiego Kościoła Ewangelickiego. Udział w uroczystościach oprócz miejscowych i okolicznych parafian wzięły władze samorządowe  z prezydentem Previdzy na czele p. Janem Bonarem a także goście z zagranicy w tym m.in. delegacja skoczowskiego Chóru”Gloria” reprezentująca także parafię oraz Chór „Senior” z Goleszowa. Skoczowski Chór „Gloria” w 1998 roku zapoczątkował partnerskie kontaty z ewangelikami w Previdzy, które obecnie procentują nadal z rozszerzającą się współpracą innych polskich  parafii, co bardzo cieszy. Udział  Chóru „Senior” z ewang.parafii z Goleszowa w niedzielnych uroczystościach w Previdzy  jest tego potwierdzeniem. Skoczowska „Gloria” już kilkakrotnie odwiedziła słowackie ewangelickie zbory. Do tej pory nawiązano   kontakty z parafiami  im.in.  w Previdzy, w Zemiańskich Kostelanach, Bańskiej Szczawnicy, Kremnicy, Żylinie i  w Dudincach. Skoczowską parafię oraz Gminę, także odwiedzają Słowaccy przedstawiciele. Goszczono m.in. młodzieżowo-dziecięcy Zespół „Datelinki” ze słowackich Dudiniec. Za pośrednictwem partnerskiej współpracy z parafią w Dudincach oraz dozorcą tejże parafii(polski odpowiednik kuratora parafii)  p.Bohuslavem Benuchem i jego małżonką Janiną  w pierwszy weekend maja br.skoczowska „Gloria”  koncertowała   w rumuńskich enklawach Słowaków w  miejscowościach Nadlac i  Timisoara.  Rumuńscy goście w ramach rewizyty odwiedzą Skoczów w drugiej połowie sierpnia br. W miesiącu wrześniu br. (18.09.) możliwy jest przyjazd do Skoczowa także w słowackiego  15.osobowego zespołu męskiego  z miejscowości Zariecie aby wziąć udział w jubileuszowej uroczystości 30. lecia  chóru męskiego „Gloria” . W planach perspektywicznych jest także wyjazd  chóru „Gloria”  do Serbii (Vojvodina). Wzajemne nawiązywanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy społecznościami, organizacjami pozarządowymi (chórami, parafiami), rodzinami a nawet pomiędzy  prywatnymi osobami, dają niejednokrotnie bardziej wymierne efekty we współdziałaniu na rzecz integracji , współpracy i promocji miast czy regionów niż druk i dystrybucja materiałów reklamowych, choć także są potrzebne i pomocne .  

treść+foto: wo.

.