Główna » Wydarzenia

14.05.10r. Pożegnano Seniorkę skoczowskiej gminy. (8zdj.)

W dniu 14.05. 2010 r. w kościele ewangelickim w Pierśćcu odbył się pogrzeb śp. Anny Car,  najstarszej mieszkanki skoczowskiej gminy. Zmarła urodziła się 27 maja 1909 roku w Pierśćcu a więc przeżyła prawie 101 lat.  Życie  ją nie rozpieszczało, dużo pracowała nieraz ponad siły ale zawsze dbała o zdrowie i w modlitwach polecała się opiece Pana  Boga. W trudnych czasach

wojennych i powojennych  wychowała dwóch synów. Wiara w Bożą moc, praca, rozsądek i życiowa roztropność  to cechy, które   towarzyszyły jej przez całe życie. Uroczystość pogrzebowa zgromadziła oprócz rodziny zmarłej wielu uczestników nie tylko z Pierśćca. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam Podżorski -proboszcz skoczowskiej parafii. Uroczystość pożegnania wzbogacił swoim śpiewem chór żeński i mieszany „Gloria”. Gościnnie zagrał  także duet instrumentalny. Zmarła została pochowana obok  męża Stefana  na miejscowym ewangelickim cmentarzu.

tekst+foto: wo.

.