Główna » Wydarzenia

Odszedł wielki przyjaciel dzieci i młodzieży!(27.01.10r.)

W sobotę  30 stycznia 2010r. w kościele ewangelickim w słowackim  Prešowie , odbyła się uroczystość pożegnania śp. ks. Radoslava Cingel, który zmarł nieoczekiwanie w wieku 32 lat.  Ks. Radosłav Cingel pracował w parafii ewangelickiej  w Dudincach (Słowacja) z którą skoczowska parafia a w szczególności chór „Gloria”, utrzymuje bliskie partnerskie kontakty. Ksiądz Radim (tak był wołany) oprócz głoszenia Słowa Bożego był kompozytorem i dyrygentem znanego w Słowacji Dziecięcego Zespołu „Datelinky”  (Koniczynki). W październiku 2007 roku  ks. R. Cingel wraz z sympatycznym zespołem dzieci  odwiedził także Skoczów, gdzie  swój kunszt śpiewaczy zaprezentował w kościele ewangelickim podczas koncertu charytatywnego (27.10.07r.) . Wystąpił także w Szkole nr 7 w Pogórzu oraz  dla pensjonariuszy miejscowego Domu Pomocy Społecznej. Z radością śpiewu płynącą z ust młodych wykonawców, Zespół „Datelinky” podzielił się także z uczestnikami nabożeństwa  w Ustroniu. (28.10.07r).  Niestety radość i umiłowanie śpiewu przez ks. Radoslava Cingla, wielkiego przyjaciela dzieci i młodzieży mimo  skutecznego leczenia wynikłej choroby została przerwana nagłą niespodziewaną śmiercią (27.01.10r.). Zmarły odczuwał  swoje odejście i napisał przed śmiercią : „Ak si precitate z novin, ze som zomrel, neverte tomu! Som viac zivy, ako ste vy zivy.” – Radim.  Odchodząc, pozostawił żonę oraz troje małych dzieci.  Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy  wiadomość o śmierci Radima ale wiemy, że w naszej pamięci pozostanie na długo. – Chórzyści skoczowskiego Chóru „Gloria”.  

…” Ale ja Tobie ufam, Panie! Mówię; Tyś Bogiem moim. W ręku Twoim są losy moje.” Ps. 31,15-16

tekst: wo.