Główna » Wydarzenia

Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy ma już 5 lat

W niedzielę 21.02.br. swój  jubileusz 5-lecia  obchodził Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy działający w parafii ewangelickiej w Skoczowie.  Skład zespołu tworzą młodzi ludzie, których łączy pasja  modlitwy wyrażaną  muzyką i śpiewem. Należy się cieszyć z  wytwałości młodych śpiewaków w godzeniu nauki, śpiewu i chęci uczestnictwa w życiu parafii. Od początku powstania Zespołem kieruje

 

i dyryguje Dorota Podżorska.  Z okazji  jubileuszu skoczowski MZŚ otrzymał życzenia oraz kwiaty, które w imieniu Rady Parafialnej złożyli  Zespołowi, kurator parafialny Andrzej Krehut wraz z proboszczem ks. Adamem Podżorskim.  Gratulacje i kwiaty, Jubilaci otrzymali także od delegacji Chóru „Gloria” , która jednoczesnie zaprosiła młodych śpiewaków  do współpracy i wstąpienia w szeregi chóru.

tekst+foto: wo.