Główna » Wydarzenia

Pierwsze akordy WOŚP w Skoczowie „Na Kępie” (06.01.2010r.)

Kopia S3010122Pierwsze akordy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy- 2010 w Skoczowie zabrzmiały już w środę 6 stycznia br. o godz. 17.00 w miejscowym kościele ewangelickim św. Trójcy. W tym dniu skoczowski Chór „Gloria'” zorganizował dla mieszkańców Gminy  „Koncert Kolęd”, którego wykonawcami byli : Zespół „Vocalis” pod dyr. Daniela Cichego , „Chór Dzieci”, Zespół „Dzwonki”,   oraz „Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy” ze

Skoczowa pod dyr. Doroty Podżorskiej, „Chór Dzieci” pod dyr. Marioli Cieślar oraz Chór mieszany z Dębowca pod dyr. Gabrieli Targosz. Na zakończenie koncertu wystąpił  Chór „Gloria” : żeński pod. dyr G. Targosz,  męski i mieszany pod dyr. Bolesława Nogi. Trwający prawie  dwugodzinny koncert przeplatany był różnymi formami  wykonywania  kolęd, co powodowało że licznie zgromadzeni słuchacze nie mieli powodu do znużenia.  Poszczególni wykonawcy koncertu byli nagradzani gromkimi oklaskami. Całość koncertu prowadził ks. proboszcz Andrzej  Czyż.  Koncert był także transmitowany bezpośrednio do internetu. Zarząd Chóru „Gloria” , którego działalnością kieruje od 18 lat prezes Władysław Orawski przy akceptacji wszystkich wykonawców, podjął decyzję o włączeniu się w akcję zbierania funduszy na pomoc dzieciom z chorobami onkologicznymi. W akcji zbiórki uczestniczyli wszyscy wykonawcy koncertu jak i sami uczestnicy w wyniku, której zebrano kwotę 1. 582, 80 zł.  + 10 CZK.  Cała kwota zostanie przekazana  do sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Oddział w Skoczowie. Dziękujemy! wszystkim wykonawcom i uczestnikom za zrozumienie i ofiarność.                    Zarząd Chóru „Gloria”

Wideoreportaż z koncertu  pt. Kolędowali dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, można zobaczyć na OX.PL – Portal Śląska Cieszyńskiego. Wideoreportaż z dnia 08.01.2010r.

.