Główna » Wydarzenia

Diecezjalna Komisja podsumowała 2009r.(16.01.10r.)

W sobotę w dniu 16.01.10r. w Starym Bielsku, spotkali się dyrygenci, prezesi oraz przedstawiciele chórów i zespołów Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.  Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 w miejscowym w kościele ewangelickim św. Jana Chrzciciela  wspólną spowiedzią i komunią świętą poprowadzoną przez Zwierzchnika Diecezji Cieszyńskiej

 ks. bp. Pawła Anweilera w asyście ks. Alfreda Stańka, proboszcza z Istebnej, który także pełni funkcję przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr.  Dalsza część spotkania odbyła się w sali parafialnej gdzie dokonano podsumowania działalności chórów i zespołów za  miniony 2009 rok. Z podanych danych wynika, że w Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego , na przestrzeni 2009 roku działało 25 chórów mieszanych do których należy 929 śpiewaków. Działają  także: jeden chór żeński (Skoczów), który liczy 29 chórzystek, 3 chóry męskie (Goleszów, Skoczów, Zamarski), łącznie 72 śpiewaków. Istnieje także 11 chórów dziecięcych, zespoły młodzieżowe (?) oraz 2. orkiestry: diecezjalna (Skoczów) i misyjna (Wisła) liczące łącznie 37 członków.  W roku sprawozdawczym, chóry koncertowały i występowały łącznie 769 razy i przeprowadziły 1300 prób.   Podane liczby dają obraz wielkiego zaangażowania i pracy ludzi kochających muzykę i śpiew. Właśnie te cechy towarzyszą wiernym od początku Reformacji i powstania Kościoła Ewangelickiego i są niepodważalną  formą uwielbiania Boga.    Historię powstania ruchu śpiewaczego na Śląsku Cieszyńskim przybliżył na  spotkaniu  ks. radca  Ryszard Janik z Jaworza. Zaraniem powstawania chórów na Śląsku Cieszyńskim był  rok 1840, kiedy w parafiach powstawały tzw. „Bractwa Wstrzemiężliwości” .  Na bazie „Bractwa” w 1897 roku  powstało,  Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej, które prowadziło m.in. sekcje śpiewacze będące zalążkiem powstawania chórów.   W latach 30. ubiegłego wieku, Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej woj. śląskiego  przekształciło się w Polski Związek Młodzieży Ewangelickiej. Był to okres bardzo aktywnej pracy  Związku i jego poszczególnych sekcji na rzecz środowiska. W miesiącu czerwcu 1946 roku  zorganizowano I Zjazd członków PZME w Cieszynie 0raz w 1948 w Ustroniu i Wiśle.  Po II Zjeżdzie w 1948 roku   zakazano jednak działalności PZME i organizowania spotkań, zjazdów , dlatego działalność śpiewacza skupiała się głównie tylko w macierzystych parafiach. W 1956 roku za zgodą ówczesnych politycznych władz rządzących w kraju, powołano do życia Synodalną Komisję Młodzieżową,  pracami której kierował ks. Motyka z Pszczyny. W 1957 roku odbyło się I Spotkanie Komisji Chórów w Starym Bielsku, której przewodniczył ks. Ryszard Janik z Jaworza . Pierwszy Zjazd Chórów Śląska Cieszyńkiego  pierwotnie planowano w Bielsku  jednak ostatecznie odbył się  dnia  7 lipca w 1957 roku w Cieszynie  gdzie wystąpiło   5 chórów. II Zjazd  zorganizowano w 1958 roku  w Goleszowie (wystąpiło 8 chórów) zaś III Zjazd Chórów w 1959 roku w Ustroniu, gdzie wystąpiło już 14 chórów. Długa i ciekawa jest historia ewangelickich parafialnych chórów i zespołów. Nadal są kontynuowane coroczne spotkania oraz chórowe  zjazdy (wiosenny i jesienny),  organizacją których zajmuje  się   Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr pod obecnym przewodnictwem  ks. Alfreda Stańka.  Efektem tej działalności jest podana wcześniej statystyka za 2009r , która stanowi mały wycinek  długoletniej historii chórów  Diecezji  Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.     „Soli Deo Gloria”

tekst:wo.