Główna » Wydarzenia

Warownym grodem jest nasz Bóg!

S3010154Jak co roku w ostatni dzień miesiąca października przypada Święto Reformacji upamiętniające przybicie w 1517 roku, 95-tez na drzwiach Kościoła Zamkowego w Wittenberdze przez ks.dr. Marcina Lutra . Wydarzenie to zapoczątkowało ruch religijno-społeczny, który doprowadził do powstania kościołów protestanckich, niezależnych od papiestwa.

 Ks.dr M. Luter  przeciwstawiał się m.in. stosowanym praktykom uprawianym przez Kościół polegający na sprzedaży tzw. „listów odpustowych”. Jako teolog, profesor i wykładowca Biblii wyjaśniał; np. (Teza 36) -„Każdy chrześcianin, prawdziwie żałujący za swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego zupełne odpuszczenie grzechów”. (Teza 62) –„Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. Jak co roku podczas nabożeństw z okazji Święta Reformacji w kościołach ewangelickich śpiewa się  pieśń  „Warownym grodem jest nasz Bóg”  napisaną i skomponowaną  w 1529 roku przez ks. dr. Marcina Lutra. 

Zamieszczone poniżej zdjęcia przedstawiają wieżę Kościoła Zamkowego w Wittenberdze, na której widnieją pierwsze słowa pieśni „Warownym grodem” (Ein feste Burg ist unser Gott) oraz drzwi  kościoła na których zostały przybite słynne tezy ks. dr.Marcina Lutra.  Dla upamiętnienia tego wydarzenia na drzwiach  kościoła  zamontowano odlew z brązu z treścią 95 tez. Skoczowski Chór „Gloria”odwiedził to miejsce we  wrześniu 2007 roku.

1.Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją. Wybawia On ze wszelkich trwóg co nas tu niepokoją! Stary chytry wróg czyha by nas zmógł; swych mocy złych rój prowadzi na nas w bój, na ziemi któż mu sprosta.

2. My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba; lecz walczy za nas chrobry Wódz, anielskich hyfców z nieba.  Kto On? pytasz się, Jezus On się zwie, to Chrystus nasz Pan, szatański zburzy plan, innego nie masz Boga.

3. Choć diabłów pełen byłby świat,co połknąć nas by chcieli, my nie boimy się ich zdrad, będziemy triumf mieli. Książe ziemi tej w całej złości swej nie szkodzi już nam, bo jest skazany sam wszechmocnym Boga Słowem.

4. Niech Słowo wzruszać strzegą się, im go nie zawdzięczamy, sam Chrystus przy nas z Duchem swym i łaski swej darami. Niech pozbawią  źli, żony,dzieci, czci: niech biorą co chcą, ich zyski liche są, Królestwo nam zostanie!

tekst: ks. Marcin Luter 1529r. 

tekst +foto: Władysław Orawski (Walter)