Główna » Wydarzenia

Ukraińskie wspomnienia i podziękowania.(12 foto)

S3010172Pamiętny Koncert Jubileuszowy zorganizowany w dniu 26.09.2009r.  w ewangelickim kościele św. Trójcy w Skoczowie z okazji  90-lecia działalności Chóru Mieszanego „Gloria'”pozostawił trwały ślad wspomnieniowy nie tylko u słuchaczy ale i także u samych wykonawców. Mimo upływu czasu dwóch miesięcy od tego wydarzenia,  Chór-Jubilat  nadal otrzymuje podziękowania i gratulacje.

      Szczególne słowa podziękowania za zaproszenie i umożliwienie wzięcia udziału w jubileuszowych uroczystościach „Glorii” napływają  od ukraińskiego Zespołu  żeńskiego „Te Deum”, który mimo początkowych problemów związanymi z formalnościami wizowymi , przyjechał do Skoczowa dzięki wielkiemu zaangażowaniu  Zarządu Chóru „Gloria” oraz  ludzi dobrej woli. Zespół  „Te Deum” wywodzi się z parafii ewangelicko-luterańskiej w Charkowie, w mieście leżącym na wschodzie Ukrainy.  Historia luteran w ukraińskim Charkowie jest bardzo interesująca. Rozpoczęła się ona już w 1786 roku, kiedy to doktor Koppen z Magdeburga objął stanowisko kierownika Katedry Instytutu Medycznego w Charkowie . Był on pierwszym luteraninem w Charkowie, który zaczął także organizować ewangelicką społeczność  na tym terenie. Po 80 latach, kiedy zbór liczył już 842 parafian (407 kobiet, 435 mężczyzn) rozpoczęto w dniu 12 maja 1827 roku budowę kościoła ewangelickiego w Charkowie , którą zakończono w grudniu 1829 roku. W 1832 roku wybudowano ewangelicką szkołę, później także powstało gimnazjum dla dziewcząt oraz dom dziecka. W 1938r.  owczesne władze zakazały odbywania wszelkich luterańskich zgromadzeń a od 1958 roku wszystkie luterańskie nieruchomości łącznie z kościołami zostały utracone (odebrane). Dopiero w 1993 roku ukraińscy ewangelicy znów zaczęli się spotykać na nabożenstwach organizowanych w salach uniwersytetu, szkołach, w kinach czy nawet w miejskich stołówkach. W 2000 roku dzięki pomocy szweckiego kościoła ewangelickiego oraz niemieckiego z   Bawarii, zakupiono stary budynek, który z wielkim wysiłkiem został wyremontowany i przystosowany do pełnienia funkcji sakralnej. Poświęcenie kaplicy odbyło się w 2001 roku, którego dokonał biskup Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Ukrainie ks.Ratz. Obecnie parafia liczy 200 osób, która prowadzi także stację diakonijną, grupę teatralną i wspomniany Zespół „Te Deum”. 

 Zespół „Te Deum” gościł po raz pierwszy na Ziemi Cieszyńskiej i  jest pod wielkim wrażeniem uroku, piękna oraz gościnności ludzi tu mieszkających.  Sympatyczne panie z Zespołu miały możliwość zaprezentować swoje wokalne możliwości w kościele ewangelickim w Ustroniu i Cisownicy a także w Skoczowie:  w Zespole Szkół nr 1 , na spotkaniu z władzami samorządowymi oraz podczas wspomnianego jubileuszowego koncertu. Wszędzie spotykały się z wielką sympatią i gościnnością a także z uznaniem prezentowanego kunsztu śpiewaczego. Dzięki chórzystom ze skoczowskiej  „Glorii”, ukraińscy goście zwiedzili także Pszczynę, Kraków, Wisłę oraz  Cieszyn.

Maryna Los, kierowniczka  a zarazem tłumaczka, w imieniu całego zespołu „Te Deum” jeszcze raz przekazuje tą drogą serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca i woli, którzy przyczynili się do przyjazdu zespołu do Polski i zorganizowania  interesującego programu pobytu. Specjalne podziękowania kieruje w szczególności pod adresem  prezesa i dyrygenta  oraz całego chóru „Gloria”. Przeżyliśmy u Was niezapomniane kilka wspaniałych dni wśród piękna otaczających  gór  oraz przychylnych i gościnnych ludzi.  Teraz, kiedy  wracamy już tylko wspomnieniami do naszych wspólnych przeżyć,  niejednej z nas kręci się łza w oku ,dlatego z nadzieją ponownego spotkania,  jeszcze raz WSZYSTKIM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I POZDRAWIAMY!                 Bóg Wam zapłać za wszystko! 

Poniższe zdjęcia przedstawiają ewangelicko-luterańską kaplicę w Charkowie w trakcie remontu oraz stan obecny wraz  ołtarzem a także parę foto-ujęć  z pobytu  Zespołu „Te Deum” w naszym kraju.

wo.

.