Główna » najbliższe koncerty, ogłoszenia, Ważne informacje

INFORMACJE, KOMUNIKATY.

UWAGA: Z powodu trwającej pandemii i związane z tym ograniczenia, próby Chóru Gloria żeńskiego i mieszanego zostały odwołane na czas nieokreślony. Prosimy jednak o śledzenie strony www.gloria.skoczow.pl oraz swoją pocztę e-mail gdzie będziemy zamieszczać bieżące chórowe informacje. W przypadku potrzebnej pomocy prosimy o kontakt tel. 609 068 631 lub 502 217 444. Życzymy cierpliwości,optymizmu i  nadziei. Módlmy się o łaskę, Bożą opiekę oraz błogosławieństwo.