Główna » Wydarzenia

Jubileuszowe refleksje

Uroczystości Jubileuszowe związane z 90-leciem Chóru Mieszanego „Gloria” przeszły już do historii. Pozostał jednak w pamięci piękny Jubileuszowy Koncert ( relacja poniżej) oraz wiele wydarzeń związanych z przybyciem do Skoczowa z tej okazji  gości w tym także z zagranicy.

Pierwszymi gośćmi, którzy zawitali do Skoczowa (21.09.br.) był  Zespół Wokalny „Te Deum”, który przyjechał z dalekiego Charkowa z Ukrainy oraz holenderska delegacja z miejscowości Sleeuwijk. W piątek 25.09.br. przybył Chór Mieszany z niemieckiej miejscowości Marl- Hüls oraz delegacje z partnerskich parafii ze Słowacji z miejscowości Previdza i Dudince oraz  czescy goście  z Trzyńca i Cz. Cieszyna.  Wielkim wydarzeniem było spotkanie gości w Ratuszu z władzami samorządowymi  Skoczowa. Przy okazji goście uzyskali promocyjne  informacje o mieście i regionie. Goście zwiedzili Skoczów, Ustroń, Wisłę, Cieszyn, Dzięgielów i Cisownicę .  Oprócz cieszyńskiego  regionu, delegacja z Holandii oraz Zespół z Ukrainy gościła także  w pszczyńskim Zamku, Bielsku oraz w Krakowie.   Dzięki przychylności ewangelickich parafii z Ustronia i Cisownicy,  Zespół „Te Deum” z Ukrainy oraz  Chór męski „Gloria' zaprezentował swój śpiew w dniu 22.09.br.podczas koncertu w Ustroniu,  natomiast  w niedzielę dnia 27.09.br w kościele ewangelickim Cisownicy zaśpiewał niemiecki Chór mieszany z Marl oraz zespół  „Te Deum” . Licznie zgromadzona publiczność gromkimi brawami nagradzała wykonawców koncertów co było dla nich niezapomnianym przeżyciem. Ukraiński Zespół „Te Deum”  wystąpił także w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie gdzie zaśpiewał  dla  młodzieży, która domagała się bisów.

 Do niezapomnianych przeżyć należy także zaliczyć spotkanie integracyjne jakie zorganizowała „Gloria” w ogrodzie w Wilamowicach dla wszystkich  gości zagranicznych (45) oraz członków skoczowskiego chóru (70). Przy pięknej pogodzie usmażono jajecznicę z 400 jaj oraz smażono kiełbaski. Pamiętne spotkanie przebiegło w atmosferze wzajemnych  rozmów  i śpiewie w różnych językach. Uwieńczeniem obchodów 90- lecia Chóru Mieszanego „Gloria” był Koncert Jubileuszowy pod nazwą  „Śpiew nie zna granic” , który odbył się w dniu 26.09.br. w ewangelickim kościele Św. Trójcy w Skoczowie. Różnorodność wykonywanych poszczególnych punktów jubileuszowego programu sprawiła , że licznie zgromadzeni w tym dniu słuchacze mieli okazję utwierdzić się w przekonaniu, że rzeczywiście  śpiew nie stanowi granic mając na względzie obyczajowość, tradycję ,  kolor skóry, kraj pochodzenia czy przekonania religijne. Delegacje jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli oraz  liczne delegacje chórów, zespołów i osoby prywatne o różnym światopoglądzie , podkreślali podczas składania życzeń Jubilatowi, że śpiew nie tylko łagodzi obyczaje ale także daje duchową nadzieję i wiarę w pokojową jedność świata bez względu na podziały.

 wo.