Główna » Wydarzenia

Jubileuszowy koncert (26.09.2009r.) przeszedł do historii

W dniu 26 października 2009 w kościele ewangelickim św. Trójcy w Skoczowie odbył się długo oczekiwany koncert z okazji Jubileuszu 90-lecia działalności Chóru Mieszanego „Gloria” parafii ewangelickiej ze Skoczowa. Uroczystość rozpoczęto pieśnią „Będę śpiewał Tobie”. Pieśń zaśpiewał Chór-Jubilat  podczas uroczystego wejścia do kościoła na czele, którego szedł ks. Adam Podżorski proboszcz parafii i zarazem opiekun chóru.

Na koncert przybyło wielu miłośników muzyki i śpiewu, którzy mieli okazję wysłuchać bardzo bogatego i urozmaiconego muzycznie programu. Jako pierwszy wystąpił Chór Mieszany z zaprzyjaźnionej parafii  ewangelickiej Pauluskiche z Marl–Hüls z Niemiec, który w ubiegłym roku także obchodził  swój Jubileusz 90-lecia w którym skoczowski chór uczestniczył. Goście z Niemiec zaśpiewali cztery utwory m.in. utwór Jana Sebastiana Bacha „Wer nur der lieben Gott lasst walten” („Kto tylko życie powierza Bogu”) czy „Lobe den Herrn, meine Seele” („Chwal duszo moja Pana”). Chórem dyrygowała Charlotte Charlier.

Kolejnym wykonawcą był Chór Mieszany „Gloria”, w którym gościnnie śpiewali także byli członkowie: Emilia Czyż, Krystyna Krehut, Łucja Malina, Zofia Puzoń, Hildegarda Tyrna, Paweł Czarneki, Józef Habarta oraz  były dyrygent Jerzy Retka. Chór wykonał pieśń „Chrystus nadzieją świata”, cieszyńskiego kompozytora Jana Gawlasa oraz pieśń „Do Ciebie Boże”, którą poprzedziła  modlitwa za wszystkich zmarłych chórzystów, poprowadzona przez ks. Adama Podżorskiego. Pieśń „Do Ciebie Boże”, była wielkim przeżyciem  zarówno dla wykonawców, jak i dla słuchaczy. Treść pieśni oraz jej melodia nastrajała do przemyśleń nad upływającym szybko czasem i życiem. Chórem dyrygował Bolesław Noga.

Kolejne utwory to pieśni wprowadzające nastrój prawdy i sensu życia z Bogiem. Pieśni, pt. „Kiedy zmęczony upadasz z sił” oraz „Śmierć Jezusa” wykonał solo z gitarą, były członek skoczowskiego chóru ks. Leszek Czyż, obecnie proboszcz w Wiśle–Malince.

Wielkim wydarzeniem koncertu był  także występ Zespołu Wokalnego „Te Deum” z parafii ewangelicko-luterańskiej z Charkowa (Ukraina). Zespół przyjechał do Skoczowa na zaproszenie skoczowskiej ”Glorii”. W ich wykonaniu usłyszano pięć pieśni religijnych oraz siedem utworów ludowych o różnorodnej tematyce. Zespół zaprezentował bardzo wysoki kunszt śpiewu. Swój 20. minutowy występ na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników koncertu. Pięcioosobowym zespołem „Te Deum”ubranym w ludowe stroje ukraińskie, dyrygowała Liliya Kryvoruchko.

Kolejnymi wykonawcami koncertu był Chór Żeński „Gloria” pod dyrekcją Gabrieli Targosz, który wykonał  pieśń „Jezu Tyś wszystkim dla mnie” zaś Chór Męski „Gloria” pod dyrekcją Bolesława Nogi, zaśpiewał pieśń „Niebiosa głoszą” Ludwika van Beethovena.

Do zaprezentowania słuchaczom kolejnego punktu programu, przed ołtarzem skoczowskiego kościoła ewangelickiego ustawił się Jubilat – Chór Mieszany „Gloria”, prowadzony przez dyrygenta Bolesława Nogę. Chór wykonał osiem utworów: „Czy i ja sprzedam Zbawcę” z udziałem duetu; Anity Kokoszewskiej i Weroniki Orawskiej, „Messe Breve: Kyrie i Gloria Charlesa Gounoda, „Boże Wielki” z partią solową Gabrieli Targosz, „Ave Verum” W. A. Mozarta, „Panis Angelicus” z solo Anity Kokoszewskiej. Kolejny utwory to „Imię Jezus” kompozycji  Stanisława Hadyny i „Jeruzalem”, w którym partię solową zaśpiewała Anita  Kokoszewska.

Ostatnim utworem jubileuszowego programu wykonanym chór mieszany „Gloria”  była pieśń pt. „Słowo”. Pieśń została  specjalnie  skomponowana na okoliczność jubileuszu przez dyrygenta Bolesława Nogę. Słowa  pieśni napisała Maria Broda, żona zmarłego w 2005 r. chórzysty i nauczyciela plastyki Jana Brody- juniora. Partię solową wykonał duet Anita Kokoszewska oraz Gabriela Targosz. Melodia i wymowna treść  ostatniej pieśni były mocnym końcowym akcentem jubileuszowego koncertu. Wszyscy wykonawcy koncertu zostali nagrodzeni gromki brawami na stojąco.   

Prawie dwugodzinny koncert zakończył się składaniem życzeń Jubilatowi, które w imieniu chóru przyjmowali dyrygent Bolesław Noga oraz prezes chóru Władysław (Walter) Orawski. W pierwszej kolejności w imieniu skoczowskiej parafii życzenia złożyli ks. proboszcz Adam Podżorski oraz  kurator parafialny Andrzej Krehut. Następnie  Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Janusz Jagucki, radny Sejmiku Wojewódzkiego Karol Węglarzy , burmistrz Miasta Skoczowa Janina Żagan, starosta cieszyński Czesław Gluza, przewodniczący Komisji ds. Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej ks. Alfred Staniek. Życzenia Jubilatom złożyli także wielcy fani skoczowskiej „Glorii”   ks. proboszcz Franciszek Czudek z Małżonką, którzy specjalnie przyjechali na koncert z dalekich Mikołajek. Liczne życzenia skoczowska „Gloria” otrzymała także od delegacji chórów i zespołów  Diecezji Cieszyńskiej oraz przedstawicieli chórów z kościoła  katolickiego ze Skoczowa, Cieszyna  oraz od delegacji  chóru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Gratulacje i życzenia także złożyli : delegacja zespołu „Vocalis”, delegacja strumieńskiej „Lutni” ,  Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej oraz przybyli goście z Holandii, Niemiec, Słowacji, Czech, oraz Ukrainy. Koncert był transmitowany na żywo w internecie, stąd bezpośrednio po jego zakończeniu do Skoczowa  nadeszły także gratulacje i życzenia od słuchaczy z Europy i świata.

Bezpośrednio po koncercie odbyło się uroczyste spotkanie podczas, którego  22 członków chóru otrzymało okolicznościowe pamiątkowe patery za długoletnie   śpiewanie w skoczowskim chórze (minimum 30-lat ). Upominki i gratulacje otrzymali: Karolina Jaworska, Stefan Białoń, Anna Śliwka, Irena Luka, Gustaw Hojdysz, Lidia i Roman Pszczółka, Gustaw Kobiela, Helena Jaworska, Eugenia Malik, Anna i Stanisław Wojnar, Inga Sitek, Ludwik Lorek, Jolanta i Jerzy Sikora, Ewa Kłapsia, Władysław Orawski, Wanda Juranek, Urszula Krężelok, Emilia Zielina, Halina Gembala, Okolicznościowe upominki  otrzymali również Jerzy Retka były dyrygent chóru mieszanego  oraz obecny dyrygent Bolesław Noga a także były długoletni opiekun skoczowskiego chóru ks. Andrzej Czyż.

wo.