Główna » Wydarzenia

Wywiad z prezesem chóru – 14 sierpnia 2009

W dwutygodniku “CZAS SKOCZOWA” nr 17(29) z dnia 14 sierpnia br. ukazał się obszerny wywiad red. Witolda Kożdonia z prezesem Chóru “Gloria”  Władysławem Orawskim, obejmujący w swej treści tematy związane z historią i aktualnymi wydarzeniami oraz zbliżającym się jubileuszem chóru.

Treść wywiadu:

część 1:                                                         część 2:

Czas Skoczowa artykuł cz.1 Czas Skoczowa artykuł cz.2