Główna » Wydarzenia

Zebranie sprawozdawcze – 27 stycznia

Tradycyjnie już, w miesiącu styczniu każdego roku, chór „Gloria’ podsumowuje swoją działalność za miniony roczny okres. W imieniu zarządu chóru swoje roczne sprawozdanie złożył prezes Władysław Orawski, prezentując także zdjęciową chronologię wydarzeń minionego roku.

Swoje sprawozdania złożyli także skarbnicy chórowi. Różnorodna praca organizacyjna  zarządu, związana z licznymi wydarzeniami minionego okresu, została bardzo pozytywnie oceniona. W rezultacie zarząd chóru uzyskał absolutorium poprzez aklamację.

W 2008 roku Chór „Gloria” liczył 65 członków. Ilość koncertów i występów w roku – 56 w tym; w kościołach w kraju – 41 , na rzecz środowiska – 11 oraz 4 koncerty zagranicą.

Podczas zebrania nakreślono przyszłościowe chórowe plany związane przede wszystkim z jubileuszem 90 lecia istnienia chóru mieszanego , który przypada w 2009 rok.