Główna » Wydarzenia

Koncert Pieśni Pasyjnej – 5 kwietnia

2009 Konc. Pieśni Pasyj . Połącz. chóry (2)Koncert zorganizowany przez chór był już drugim tegorocznym koncertem zaplanowanym w ramach obchodów Roku Jubileuszowego 90-lecia Chóru „Gloria”, objętym wspólnym tytułem „ ŚPIEW NIE ZNA GRANIC”.

W koncercie udział wzięli: Chór „LOTE” z Cieszyna pod dyrekcją Jeana-Claude Hauptmanna, Chór mieszany z Dębowca oraz Chór żeński „Gloria” pod dyrekcją Gabrieli Targosz, Kwintet Instrumentalny dyr. J. C. Hauptmanna, Zespół „Vocalis” pod dyrekcją Daniela Cichego oraz Chór mieszany i męski „Gloria” pod dyrekcją Bolesława Nogi. Wydarzeniem koncertu było  czytanie poezji  przez samego autora  ks. bp. Paweł Anweilera, opartej na Siedmiu Słowach Jezusa na Krzyżu.Koncert odbył się przy licznie zgromadzonej publiczności co przekonuje organizatorów o potrzebie organizacji tego typu ogólnodostępnych imprez .

Przypominamy, że pierwszy koncert w ramach obchodów Roku Jubileuszowego odbył się dnia 6 stycznia br. pn. „KONCERT KOLĘD. Trzeci zaplanowany KONCERT JUBILEUSZOWY odbędzie się w dniu 26.września br, który będzie uwieńczeniem tegorocznych obchodów.