Główna » Zarząd chóru

Zarząd chóru

I rząd od lewej: Aniela Fender -członek, Anna Gruszczyk -skarbnik, Weronika Orawska z-ca prezesa ds. chóru żeńskiego, Wanda Juranek- członek, Dorota Rogol -sekretarz.

II rząd: Bolesław Noga (dyrygent chóru męskiego i mieszanego, Władysław W. Orawski (prezes),  Piotr Gruszczyk -członek.

Nieobecni na zdj: ks. prob. Adam Podżorski- opiekun chóru, Gabriela Targosz- dyrygentka chóru żeńskiego.

W dniu 1 lutego 2018  podczas zebrania-sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy  skład Zarządu Chóru;   Władysław Walter ORAWSKI- prezes, Dorota ROGOL-skarbnik, Weronika ORAWSKA- sekretarz, członkowie: Wanda JURANEK-d/s gospodarczych, Aniela FENDER – rzecznik prasowy + prow. kroniki. Ze względu na obchody 100 lecia chóru do  składu zarządu dokooptowano:  Annę DRĘCZEWSKĄ, Jolantę SIKORA  i Jerzego SIKORA.  

Komentowanie wyłączone.