Główna » Zarząd chóru

Zarząd chóru

                                                                                                                                                                                                                                        

I rząd od lewej: Aniela Fender -członek, Anna Gruszczyk -skarbnik, Weronika Orawska z-ca prezesa ds. chóru żeńskiego, Wanda Juranek- członek, Dorota Rogol -sekretarz.

II rząd: Bolesław Noga (dyrygent chóru męskiego i mieszanego, Władysław W. Orawski (prezes),  Piotr Gruszczyk -członek.

Nieobecni na zdj: ks. prob. Adam Podżorski- opiekun chóru, Gabriela Targosz- dyrygentka chóru żeńskiego.

Komentowanie wyłączone.