Główna » najbliższe koncerty, ogłoszenia, Ważne informacje

INFORMACJE, KOMUNIKATY.

*06.01.20 /poniedziałek /godz. 10.00  KONCERT KOLĘD ,udział wszystkich chórów i zespołów parafialnych oraz Diecezjalnej Orkiestry.

                    godz. 17.00   udział chórów Gloria w Koncercie Kolęd w ewang.  kościele w  Bładnicach.

*09.01.20 /czwartek/  GODZ. 17.00 ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE.

*19.01.29 /niedziela/ godz. 15.00 GWIAZDKA CHÓROWA.