Główna » Wydarzenia

Gloria w regionalnej odsłonie

Skoczowska Gloria w strojach regionalnych w Roku Jubileuszowym 100 lecia -2019.
foto: Jan Chwastek
Skoczowski chór mieszany Gloria w regionalnych cieszyńskich strojach.
Rok Jubileuszowy chóru 100 lecia – 2019r. fot. Jan Chwastek

Skoczowski Chór Żeński Gloria- 2019 r. foto: Jan Chwastek

Męska część skoczowskiego chóru Gloria -2019 r. foto: Jan Chwastek