Główna » Wydarzenia

Gloria w Jaworzu

W sobotę dnia 22 czerwca br. skoczowski chór mieszany i męski Gloria p/d Bolesława Nogi uczestniczył w XV Międzynarodowym Koncercie Ewangelickich Chórów i Zespołów w Jaworzu. Impreza plenerowa jak co roku odbyła się w pięknym jaworzańskim amfiteatrze. W jubileuszowym spotkaniu wzięły udział chóry i zespoły z ewangelickich parafii z Ustronia /mieszany p/d P. Branca/ , Skoczowa /mieszany i męski p/d B. Nogi/, Goleszowa /męski „Cantus” p/d A. Stanieczek/, St. Bielska „Cantate” p/d M. Penkala-Ogrodnik oraz z Jaworza /mieszany p/d. K. Gibiec/. Naszych przyjaciół spoza południowej granicy reprezentował w tym roku : Luteran Chorus z Trzyńca p/d J. Podoli, Chór Żeński „Melodia” z Nawsia oraz Orkiestra wraz z solistami „Jabłonkowianka” z Mostów k/Jabłonkowa. Spotkanie muzyków i śpiewaków w Jaworzu sprawnie poprowadzili proboszcz ks. Władysław Wantulok wraz z małżonką Anną. Na zakończenie koncertu wystąpiła orkiestra „Jabłonkowianka” wraz z solistami, serwując słuchaczom zgromadzonym w amfiteatrze piękne melodie i piosenki , które porywały do wspólnego śpiewu a nawet i tańca. W atmosferze nie tylko modlitwy i śpiewu pieśni religijnych można uwielbiać Pana, radując się Jego prowadzeniem i dziełami, co udowodniono w tym roku w Jaworzu. Wiele serca i sił w organizację tej udanej imprezy włożyli członkowie jaworzańskiego chóru ewangelickiego na czele z prezesem Romanem Chmielem, dlatego pod ich adresem kierujemy nasze serdeczne podziękowania.

tekst: WalOr. foto: Jan Chwastek