Główna » Wydarzenia

Ks. Alfred Borski-proboszczem w Skoczowie. (20x foto)+ (fotoreportaż ox.pl)

46464886_2217485945176513_6261757194501357568_oW dniu 18 listopada 2018 w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Skoczowie odbyła się uroczystość wprowadzenia w urząd nowo – wybranego proboszcza orotyDoniosła uroczystość odbyła się przy wypełnionym kościele wiernymi, duchowieństwem przybyłym z różnych parafii i  diecezji , delegacji  samorządów. Przybyły również delegacje

z parafii z Czech i Słowacji (Dudince) , a także z parafii E-A. ze Szczytna (Mazury) gdzie proboszcz elekt służył przez ostanie 5 lat. Całość uroczystości prowadził biskup diec. cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago, który w asyście ks. radców Marka Londzina i Piotra Wowrego oraz w obecności członków Rady Parafialnej i zgromadzonych,  dokonali aktu wprowadzenia w urząd  proboszcza  ks. Alfreda Borskiego  wybranego decyzją Zgromadzenia Parafialnego w Skoczowie w dniu 23.10.2018. Okolicznościowe w kazanie wygłosił nowo mianowany Proboszcz, śpiewały chóry „Gloria” (mieszany i żeński) pod dyr. Gabrieli Targosz oraz zespół „Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej.   Ks. Alfred Borski urodził się w  1963 roku w Pszczynie. Po ukończeniu studiów teologicznych na ChAT w Warszawie w dniu 26.07 1992 r. został ordynowany i przydzielony do pełnienia służby wikarego w parafii w Cieszynie. W latach 2000-2002 pełnił funkcję Ogólnopolskiego Duszpasterza Młodzieży. W 2002 roku został oddelegowany do służby w parafii Włocławku, Lipnie i Rypinie. W latach 2003-2013 ks. Alfred wraz  z żoną Lucyną z d. Hoffman oraz trójką  dzieci zamieszkał w Niemczech. Po śmierci żony postanowił wrócić do kraju i w roku 2013 objął służbę proboszcza administratora w parafii E-A w Szczytnie. Obecnie ks. A. Borski jest żonaty z Agnieszką z d. Wala i mają syna Adama. Trudna sytuacja rodzinna związana z życiem „na odległość”  spowodowała poszukiwanie dalszej drogi życia i służby duchownego przez Księdza w pobliżu rodzinnych stron, co obecnie wraz z Rodziną z pomocą Bożą pragnie czynić i realizować  w skoczowskiej parafii . …Być w służbie Jezusa o błogi to stan. Radości mej zdrój jest On zbawca mój, w Nim ufność i pewność w Nim pokój jest dan…- słowami śpiewanej pieśni przez chór „Gloria”, życzymy Księdzu wiele wytrwałości i sił w budowaniu wiary i niepodważalnej  korzyści życia z Bogiem,  bo  gdzie Boże działanie,  tam i pomyślność!

tekst-WalOr.     foto: Jan Chwastek, WalOr.  fotoreportaż portalu ox.pl TUTAJ