Główna » Wydarzenia

Odc. 3 Historia skoczowskiej „Glorii” w obiektywie ( lata 1961-1975) -14xfoto.

Logo chóru

Logo chóru

Odcinek 3 historii skoczowskiego chóru mieszanego zatrzymanej obiektywem, obejmuje lata 1961-1975. Był to okres częstych zmian dyrygentów co miało niekorzystny wpływ na służbę śpiewaczą w parafii. Mimo to chór trwał i nie przerwał działalności. Funkcję dyrygenta od 1945 roku w trudnym okresie powojennym nadal pełnił  Paweł Sztwiertnia jednak w 1966 ze względu na zdrowie musiał zrezygnować.  Po  nim funkcję dyrygenta na jeden rok (1966-1967)  przejął Paweł Kisza. O latach 1967 do 1970 skoczowski chór mieszany prowadził dyr. Adolf Wentruba, a od 1970 -1973  dyr. Edward Plinta. W latach 1973 do 1982 funkcję dyrygenta pełnił Jerzy Retka. Okres ten zapisał się w historii skoczowskiego jako okres nie tylko śpiewaczej służby, ale również okres wspólnych integracyjnych spotkań, wycieczek w góry i krajowych wyjazdów. W 1975 roku zorganizowano również pierwszą chórową wycieczkę zagraniczną do byłego NRD. cdn.

opr. WalOr.     foto: arch. chóru „Gloria” + zbiory prywatne.