Główna » Wydarzenia

odc.1 Historia skoczowskiej „Glorii” w obiektywie (lata 1919-1939)- 21xfoto.

Logo chóru

Logo chóru

Z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia chóru mieszanego”Gloria” parafii ewangelickiej w Skoczowie jaki mamy zamiar obchodzić w 2019 roku, rozpoczynamy prezentację niektórych zdjęć, które posiadamy w naszej  chórowej fototece oraz w prywatnych zbiorach.  Mamy nadzieję że prezentowanie  zdjęć z różnych chórowych wydarzeń i okresów,  będzie skromnym przyczynkiem upamiętnienia tych , którzy tą historię tworzyli oraz tych,

którzy nadal kontynuują dzieło wspólnej służby śpiewu w skoczowskim chórze i parafii . Myślimy że tą inicjatywą sprawimy wiele radości tym, którzy rozpoznają na zamieszczanych zdjęciach  swoich przodków czy nawet siebie.  W miarę  upływu czasu przybywało fotograficznej  dokumentacji z różnych wydarzeń, wyjazdów, wycieczek, koncertów etc. , które będziemy w poszczególnych odcinkach wybiórczo prezentować. Mimo że skoczowski chór mieszany notuje swoje początki w 1919 roku, najstarsze zdjęcie jakie posiadamy pochodzi  z 1928 roku, kiedy to pierwszym dyrygentem chóru był Jan Cieślar w latach 1919-1929 , drugim był Adam Podżorny, który prowadził chór w latach 1930-1933.  Kolejnym dyrygentem był Gustaw Wojnar 1933 -1934, Józef Raszka 1934-1939.   Odcinek I obejmuje lata 1919-1939. cdn. Życzymy przyjemnego oglądania.

W. Orawski