Główna » Wydarzenia

Zagraniczni goście zauroczeni Skoczowem.

W piątek dnia 25 października br.  Jubileuszowi goście,  którzy przybyli na uroczystości 100-lecia skoczowskiej Glorii,  zostali przyjęci  w Ratuszu przez władze samorządowe Skoczowa.  Przed tym jednak dzięki pracownikom Biura Informacji i Promocji zostali zapoznani  z ciekawą historią miasta  oraz zwiedzili Starówkę,  zachwycając się

pięknem  odrestaurowanych kamieniczek, wąskimi uroczymi uliczkami , a  także gustownie zdobionymi  skwerami oraz  rondami.  Spotkanie gości i przedstawicieli ewangelickiej parafii Św. Trójcy  z władzami Skoczowa,  przebiegało w miłej atmosferze. Zaprezentowano film o Gminie Skoczów, który przybliżył  gościom  możliwości  skoczowskiej  Gminy w zakresie oferty turystyczno-wypoczynkowo -gastronomicznej,  a także i przemysłowej. Na zakończenie spotkania goście z Niemiec , której przewodniczyła ks. Daniela Kirschkowski przekazali na ręce burmistrza Skoczowa Mirosława Sitko,  pozdrowienia od burmistrza miasta Marl z nadzieją nawiązania  bliższych kontaktów między miastami.   Goście również otrzymali pamiątkowe wydawnictwa oraz gadżety promujące Gminę Skoczów oraz Śląsk Cieszyński.   Skoczowską parafię reprezentowali członkowie zarządu chóru wraz  proboszczem ewangelickiej parafii  ks. dr Alfred Borskim  z małżonką Agnieszką ,  która również  wcieliła się w rolę tłumacza. Kolejny dzień delegacje  spędziły na wspólnej wycieczcie w Beskidy, o której w następnej relacji. 

WalOr.    foto: Jan Chwastek