Główna » Wydarzenia

Ks. Marcin przeszedł do dalszej służby w Jastrzębiu

W wyniku przeprowadzonych wyborów w ewangelickiej parafii w Jastrzębiu Zdroju – Ruptawie, skoczowski wikariusz ks. Marcin Radka-Matejko z dniem 30 czerwca 2019 obejmie stanowisko proboszcza w tejże parafii. Ks. Marcin pracował w skoczowskiej parafii przez okres 8 lat i dał się poznać jako, dobry kaznodzieja, uczynny, pomocny, mający bardzo dobre kontakty z wiernymi, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą. Oficjalne pożegnanie Księdza w Skoczowie miało miejsce 23 czerwca br. podczas niedzielnego nabożeństwa. Słowa podziękowań złożył ks. Marcinowi i całej Jego Rodzinie, proboszcz ks. Alfred Borski, delegacja Rady Parafialnej , a także delegacja chóru Gloria. Podczas uroczystości zaśpiewał Chórek dzieci „Nadzieja” oraz chór mieszany „Gloria”, który w podzięce wręczył kwiaty, dedykację ze zdjęciem chóru oraz zadedykował pieśń pt. „Być w służbie Jezusa”, której treść w szczególności odnosi do wszystkich wiernych oddanych służbie Bogu i Jego Kościołowi …,,O warto Mu służyć , O warto dlań żyć, O warto Mu życie dać swe!” Wprowadzenie w urząd proboszcza ks. Marcina Ratka Matejko odbędzie się w dniu 30 czerwca br. o godz. 15.00 w kościele ewangelicko -augsburskim w Jastrzębiu Zdroju. /Ruptawa/.

WalOr. foto: Jan Chwastek