Główna » Wydarzenia

Informacja dla chórzystów Glorii z dnia 31.10.2020

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy chórzyści.
           Sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju coraz bardziej się komplikuje. Codziennie przybywa chorych na covid-19, co wiąże się z kolejnymi decyzjami rządu mającymi powstrzymać rozprzestrzenianie się pandemii. Ograniczenia te oraz troska o nasze zdrowie i życie zmusza nas także do podjęcia stosownych kroków. Biorąc powyższe pod uwagę, po konsultacji z opiekunem chóru ks. dr Alfredem Borski oraz dyrygentem Bolesławem Noga przedłużam naszą decyzję o zawieszeniu prób chóru na czas nieokreślony. Data naszego pierwszego spotkania na próbie po tych „przymusowych wakacjach” zostanie przekazana Wam Drodzy Chórzyści tradycyjnie na stronie internetowej naszego chóru „GLORIA”
Proszę o zrozumienie i modlitwy za nas, nasz Kościół oraz cały kraj.
           W psalmie 6 czytamy słowa otuchy „Wysłuchał Pan błaganie moje, Przyjął Pan modlitwę moją”
 
                                                                    Prezes chóru Jerzy Sikora