Główna » Wydarzenia

Informacja dla chórzystów z dnia 11.07.2020

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy chórzyści.

         Minął kolejny miesiąc bez naszych spotkań i prób. Zgodnie z naszym ostatnim komunikatem, mieliśmy się zebrać na pierwszej próbie w dniu 17 sierpnia. Jednak sytuacja z chorobą covid-19 w dalszym ciągu jest poważna i pomimo ogromnych starań naszej służby zdrowia, koronawirus w dalszym ciągu nas atakuje. Ponadto Rząd RP podzielił Polskę na strefę czerwoną i żółtą w zależności od ilości zachorowań i nasz powiat otrzymał kolor żółty. W związku z powyższym, po długiej konsultacji z opiekunem chóru ks. dr Alfredem Borski, postanowiliśmy przedłużyć nasze niechciane wakacje do końca sierpnia br. Proszę o śledzenie naszego kolejnego komunikatu dotyczącego  terminu wznowienia naszej służby.

         Dla pocieszenia naszych stroskanych serc pragnę Wam dedykować słowa wyjęte z pierwszego rozdziału księgi Jozuego „Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie”

                                                                                                   Prezes Jerzy Sikora