Główna » Wydarzenia

Informacja z dnia 08 04.2020

Drogie koleżanki i drodzy koledzy!

Niestety, korona wirus „bardzo nas pokochał” i nie chce dobrowolnie się od nas odczepić. Po konsultacji ustaliliśmy, że nasze spotkania na próbach chórów nie będą się odbywały na razie do końca kwietnia. Gdyby nawet rząd RP poluzował po świętach niektóre zakazy dotyczące zgromadzeń, ustaliliśmy aby dla naszego dobra i zdrowia termin ten jednak zachować. Ale jak już zaczniemy ćwiczyć na próbach, to myślę, że nadrobimy wszystkie zaległości a Niebiański Ojciec będzie nam błogosławił. Chcę Wam przekazać także dwie informacje z Komisji Chórów: 

1. Wiosenny Zjazd Chórów w Cieszynie z dnia 25 kwietnia zostaje przełożony na jesień /2020

2. Koncert chórów w Jaworzu w dniu 20 czerwca zostaje w tym roku definitywnie odwołany.

Zostańcie z Bogiem.

Jurek.