Główna » Wydarzenia

Alleluja!

2017 chór KARTKA NA WIELKANOCALLELUJA-pochodzi z hebrajskiego hallelujah -wychwalajcie Pana (Jahwe). Ten znany nam  zwrot jest użyty dwadzieścia cztery razy w Starym Testamencie, głównie w Księdze Psalmów  oraz cztery razy w Nowym Testamencie. ALLELUJA- to okrzyk radości, używany również w  tekstach piosenek w muzyce rozrywkowej czy też stosowany w życzeniach na kartkach pocztowych lub na wystawach sklepów w okresie związanym ze Świętami Wielkanocnymi. A więc, cieszmy się ze Zmartwychwstałego Pana. JEZUS żyje! Oby również odrodził się i zamieszkał w naszych sercach-ALLELUJA! 

 

z.2