Główna » Wydarzenia

Chórzyści „Glorii” podsumowali i zagłosowali!

x 1 roczneZwyczajowo co roku w skoczowskim chórze „Gloria” są zwoływane zebrania sprawozdawcze, podczas których dokonuje się podsumowania minionego roku oraz nakreśla plany na przyszłość. W tym roku w związku z kończącą się 5-letnią  kadencją zarządu chóru w dniu 1 lutego 2018 dokonano  podsumowania nie tylko miomego roku 2017 roku, ale również całej 5 letniej kadencji. Od wielu lat wszystkie ważniejsze chórowe wydarzenia są odnotowywane w kronice, która posiada już  7. tomów, zaś szczegółowe wydarzenia roku  są archiwizowane na nośnikach elektronicznych w formie prezentacji multimedialnych. Z ciekawostek minionej kadencji dowiadujemy się

że skoczowski chór mieszany „Gloria” miał w sumie 201 występów, koncertów etc. chór żeński 121, zaś chór męski, który po 37 latach  z dniem 29.08.2017 zawiesił działalność  z powodu rezygnacji  dyrygenta, miał  w sumie do tego czasu  134 występy. Nie ulega wątpliwości że skoczowski chór „Gloria” od lat jest jednym z ważnych ogniw promocji nie tylko parafii, ale również Gminy i Śląska Cieszyńskiego. Tylko w  ostatniej  kadencji 2013-2017 odwiedzono z koncertami, występami , a także  wycieczkami wiele miejscowości w Polsce jak: m.in. Pokój, Lubienia w woj. opolskim,  Łęki Dukielskie, Jasło, Poznań, Żory, Szaflary, Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Warszawa, Szczytno , Rańsk i  Pasym na Mazurach, Wrocław. Wykaz nie obejmuje wielu miejscowości Śląska Cieszyńskiego. Natomiast za granicą, członkowie „Glorii” odwiedzili Słowację (Svety Jur, Bratysławę, Dudince. Bańska Szczawnica.) Austrię (Wiedeń), Niemcy ( Poczdam-Sanssouci, Marl), Czechy ( Trzyniec). Dla potrzeb środowiska zorganizowano również wiele koncertów ogólnodostępnych dla mieszkańców nie tylko skoczowskiej Gminy, w  tym koncerty charytatywne na rzecz skoczowskiego hospicjum. powodzian czy koncert „Dla Adrana”, który uległ wypadkowi.  „Gloria” oprócz Słowaków, Czechów, Niemców, Holendrów, Belgów posiada także dobre kontakty z rumuńskimi przyjaciółmi z m. Nadlac, z którymi wraz ze Słowakami z Dudiniec organizuje cykliczne spotkania pod nazwą „Śpiew łączy ludzi i narody”. Spotkania miały już miejsce w Rumunii- Nadlac (15-19.07.2011) w Polsce – Skoczów (24-28.09.2014) oraz w słowackich  Dudincach (18-21.08 .2016) . Wiele się działo na przestrzeni minionej kadencji i mimo drobnych zawirowań kadrowych jest nadzieja że jubileusz 100- lecia skoczowskiego chóru jaki przypada na 2019 rok  będzie godnie obchodzony.  Mamy nadzieję że będzie to jubileusz nie tylko na fakt rocznicy, ale także na fakt docenienia służby i poświęcenia  wielu pokoleń Skoczowian oraz mieszkańców okolicznych wiosek, którzy nie tylko  tworzyli historię chóru, ale także mimo trudnych czasów poświęcali wiele czasu w budowaniu wspólnego dobra dla przyszłych pokoleń.  Obecnie już są czynione rozmowy i przygotowania do różnych wstępnie zaplanowanych uroczystości, koncertów również  z udziałem ciekawych wykonawców. Podczas zebrania kończący kadencję skład zarządu chóru otrzymał absolutorium, które zostało jednogłośnie podjęte. Skład zarządu (decyzja poszczególnych członków) mając na względzie wiele przygotowań na 100 letnią rocznicę chóru , a także argumenty i prośby chórzystów postanowił  przedłużyć swoją społeczną służbę  o 2 lata, co  zostało przyjęte gromkimi brawami.  Na koniec roku sprawozdawczego 5-osobowy skład zarządu pracował w składzie: Władysław Walter Orawski -prezes, Dorota Rogol -skarbnik, Weronika Orawska-sekretarz, Wanda Juranek cz.  d/s gospodarczych, Aniela Fender czł d/s mediów.  W związku jednak z rezygnacją w miesiącu wrześniu 2017 roku  3. członków zarządu w ich miejsce  poprzez akceptację ogółu do czasu wyborów dokooptowano  3. nowych członków  w osobach ; Anna Dręczewska,  Jolanta i Jerzego Sikora. Cały wymieniony 8-osobowy skład Zarządu Chóru „Gloria” został zaakceptowany do dalszej 2.letniej służby i przyjęty poprzez  jednomyślne głosowanie.  W pracach zarządu z prawem głosu bierze również udział  opiekun chóru proboszcz  ks. Adam Podżorski oraz dyrygentka chóru żeńskiego i mieszanego Gabriela Targosz.  Rok jubileuszowy rozpocznie się już za 10 miesięcy w styczniu 2019 Ekumenicznym Koncertem Kolęd oraz zakończy w miesiącu październiku Koncertem Jubileuszowym dlatego już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych  do pracy i współpracy w naszych chórowych szeregach i planach  oraz do wspomożenia wspólnego jubileuszowego przedsięwzięcia. …”Życzymy Wszystkim mądrości życiowej , prawdziwej, służącej ludziom i Bogu miłej”.

tekst: WalOr.            foto: J. Sikora, WalOr.