Główna » Wydarzenia

„Gloria” w Poznaniu! fotoreportaż

DSC_0104Do wyjątkowego wyjazdu w historii skoczowskiego chóru „Gloria” można zaliczyć  pobyt w Poznaniu  w dniach 18-20 września 2015r.  Do stolicy Wielkopolski skoczowski  chór udał się wraz z proboszczem skoczowskim ks. Adamem Podżorskim, na zaproszenie proboszcza miejscowej parafii E.A. ks. Marcina Kotasa. Poznańska ewangelicka parafia ma od 11 lat swoją siedzibę przy ul. Obozowej i dysponuje

pięknym Centrum Parafialnym  wraz z Kościołem Łaski Bożej. Te piękne architektoniczne obiekty zostały zbudowane w przeciągu dwóch lat 2002-2004  na części  byłego ewangelickiego cmentarza gdzie po jego likwidacji w latach  1962 -1998 roku zorganizowano boisko sportowe wraz  z zabudowaniami sportowych szatni.  Historia poznańskich ewangelików jest szczególna  i dramatyczna. Zbudowali oni w Poznaniu 9 /?/ dużych kościołów, które na przestrzeni dziejów i wydarzeń historycznych zostały zawładnięte przez kościół rzym. katol.  Dramatem miejscowych ewangelików  było również zamordowanie przez Niemców oddanego organizatora polskiego życia ewangelickiego Diecezji Wielkopolskiej ks.sen. Gustaw Manitiusa, który został stracony w poznańskim Forcie VII. Mimo powojennych starań o zwrot chociaż jednego z zagarniętych kościołów, poznańscy ewangelicy otrzymali w 1946 roku tylko małą ewangelicką  cmentarną kaplicę przy ul Grunwaldzkiej 48,  gdzie po adaptacji odprawiali nabożeństwa aż do 2003. Radość dziękczynienia  nadeszła dopiero przed 11 laty, kiedy za sprawą nie żyjącego już ks. Tadeusza Raszyka (1948 -2012) pochodzącego z Goleszowa zbudowano i  poświęcono w Poznaniu przy ul Obozowej 5  nowy  Kościół Łaski Bożej wraz z pięknym zapleczem Centrum Parafialnego. Za pozwoleniem Zmarły został  pochowany w części byłego cmentarza w pobliżu swego dzieła, któremu poświęcił  końcówkę swojego życia.  Skoczowski chór „Gloria” miał okazję uczestniczyć w uroczystościach związanych z 11. rocznicą poświęcenia kościoła w Poznaniu, które zaplanowano na dzień 20 września br. W sobotę przed niedzielnymi uroczystościami chórzyści  zwiedzili  poznański Ford VII oraz zostali  zapoznani przez  ks. Marcina Kotasa z historią poznańskich ewangelików ze szczególnym uwzględnieniem historii Parafii i historii budowy Kościoła Łaski Bożej oraz Centrum Parafialnego. W godzinach popołudniowych, dzięki członkini miejscowego chóru, skoczowianie zostali oprowadzeni i zapoznani z historią i współczesnością pięknego Poznania.  Niedzielne uroczystości rozpoczęły się porankiem muzycznym , którego program w całości wypełnił chór „Gloria”,  żeński pod dyr. Gabrieli Targosz oraz męski i mieszany pod dyr. Bolesława Nogi. Po poranku, rozpoczęło się uroczyste nabożeństwo  połączone ze spowiedzią i komunią, w którym  wzięło udział wielu wiernych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Adam Podżorski.  Część muzyczną nabożeństwa wypełnił miejscowy Chór Parafialny pod dyr. Małgorzaty Raszyk -Kopczyńskiej, córki inicjatora budowy Kościoła i Centrum w Poznaniu oraz Chór „Gloria”. Na zakończenie delegacja skoczowskiej parafii oraz chóru złożyła na ręce ks. Marcina Kotasa  serdeczne podziękowania za zaproszenie i umożliwienie udziału w uroczystościach, które umożliwiły nie tylko z bliska zobaczyć nowe dzieło poznańskich ewangelików ale również dodać im otuchy że mimo diasporalnej rzeczywistości  jesteśmy jednością w budowaniu wiary w Bożą moc i siłę . Irena Bobrowska jedna z więźniarek poznańskiego Fortu VII napisała ... ,,uczmy się największej sztuki życia, uśmiechać się zawsze i wszędzie, I bez rozpaczy znosić bóle , I nie żałować tego co przeszło, I nie bać się tego co będzie.  

tekst: W.Orawski   foto: W. Orawski, Natii Jankowska + paraf. Poznań.