Główna » Wydarzenia

Holenderska prasa o skoczowskiej Glorii!

Z okazji 100-lecia skoczowskiej Glorii w holenderskiej prasie  ukazał się artykuł  autorstwa  Wil i Ada Kuijlów z Holandii, którzy od 1992 roku czyli od pierwszego tourne koncertowego  skoczowskiego chóru w tym kraju utrzymują ścisły kontakt z Glorią.  W artykule pt. „Klederdracht immer actueel bij het Poolse koor”  czyli „Tradycyjny strój zawsze  z polskim chórem”, autorzy wspominają początek nawiązania pierwszych kontaktów  z dwoma członkami skoczowskiego chóru, które przekształciły się już 27- letnia ścisłą przyjaźń, także z chórem Gloria, Skoczowem ale również

Gloria po koncercie holenderskim "Keukenhof"z poznaniem bliżej pięknego kraju jakim jest Polska . Skoczowski Chór Gloria już kilka razy gościł w Holandii m.in uczestniczył w państwowej uroczystości z udziałem Królowej Holandii i Prezydenta RP podczas obchodów  60-rocznicy wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną Generała St. Maczka. Gloria śpiewała również dla międzynarodowej publiczności  na terenie znanej  Światowej Wystawy Kwiatów „Keukenhof”.  Autorzy w artykule wspominają również o możliwości zwiedzenia Polski dzięki uczestnictwu w wyjazdach prywatnych z zapoznaną skoczowską rodziną jak i wspólnymi wyjazdami z chórem po Polsce.  Na zakończenie artykułu Wil i Ad Kuijl piszą: …,,Dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w ostatnich latach wiele zmieniło się  w Polsce. Jest tu piękna sieć autostrad, kwitnie budownictwo mieszkaniowe i powstają nowoczesne centra handlowe. To, co się nie zmieniło, to pielęgnowanie tradycji i piękne stroje regionalne . Z powodu obchodzonej w tym roku setnej rocznicy (dop. Chóru Gloria), podczas naszej ostatniej wizyty (2019 dop.) trafiliśmy na chórową sesję  zdjęciową . Wszyscy członkowie chóru pojawili się  w pięknych tradycyjnych strojach. Pod koniec sesji mogliśmy zająć miejsce  wśród członków chóru jako osoby indywidualne i członkowie honorowi tegoż chóru . To był wielki zaszczyt stanąć do zdjęcia, razem z chórem , który posiada 100 letnią bogatą historię  i nadal jest aktywnym śpiewającym zespołem”. Dodać nalezy, że małżeństwo Wil i Ad Kuijl  zafascynowani naszym krajem często podkreślają, że Polska jest  ich drugą Ojczyzną. Dowodem niech będzie fakt, że pan Ad Kuijl jako rodowity Holender przez kilka lat pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Polonia w Bredzie, wybranego przez holenderską Polonię.  Państwo Wil i Ad Kuijl w 1999  roku otrzymali tytuł  >Honorowych  Członków<  skoczowskiego chóru Gloria. ….„Now Thank we all our God, with hearts and hands and voices.” 

WalOr.