Główna » Wydarzenia

…tylko mnie Poprowadź”- KONFIRMACJA w Skoczowie.

20190602_112346Piękną, ciepłą i słoneczną pogodą obdarowani zostali tegoroczni konfirmanci, którzy w niedzielę 2 czerwca 2019  składali przyrzeczenia konfirmacyjne w Diecezji Cieszyńskiej. Tak  było również w Skoczowie, gdzie do Stołu Pańskiego, przystąpiło w tym dniu 44 młodych konfirmantów  (17 chłopców/27 dziewcząt). Konfirmacja to znaczące i niezapominane wydarzenie w życiu młodych ludzi, poprzedzone nauką wiary i przymierza z Bogiem. Sam akt konfirmacyjny polega na

publicznym wyznaniu wiary i złożeniu ślubowania wierności Bogu i Kościołowi przed zgromadzonym zborem . Aktu przymierza dokonali ks.Alfred Borski skoczowski proboszcz, ks. Marcin Ratka-Matejko oraz ks. Bogdan Wawrzeczko, który poprowadził tegorocznych konfirmantów przez okres obowiązkowych  nauk konfirmacyjnych , egzaminu oraz ślubowania. Ks. B. Wawrzeczko wygłosił również okolicznościowe kazanie. Uroczystość zgromadziła wielu wiernych , gości z różnych parafii, rodziny, krewnych konfirmantów etc. którzy wypełnili skoczowski kościół Św. Trójcy. Śpiew zboru prowadził  Zespół Młodzieży p/d Doroty Podżorskiej , zaś chóry „Gloria p/d Gabrieli Targosz wykonały kilka tematycznych pieśni m. in. słowa jednej z nich  …”Ty tylko mnie Poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie Poprowadź, przez drogi najprostsze z możliwych,  Panie mój!i niechaj tak się stanie, czego życzymy Wszystkim tegorocznym Konfirmantom.

tekst i foto: WalOr.