Główna » Wydarzenia

Goleszowski „Cantus” służy pieśnią już 40 lat.

2018 Goleszów-Chór CantusMiła i doniosła uroczystość odbyła się w Goleszowie w sobotę dnia 3 listopada 2018 roku w ewangelickim kościele, gdzie modlitwą , pieśnią dziękowano za jubileusz 40-lecia miejscowego chóru męskiego „Cantus”.  Założycielem i dyrygentem  chóru od początku do dnia dzisiejszego jest Anna Stanieczek,  Koncert Jubileuszowy zgromadził wielu słuchaczy m.in. duchownych, gości ekumenicznych, przedstawicieli władz samorządowych, delegacje chórów i zespołów,  które  również przybyly z Czech oraz Słowacji. Podczas koncertu Chór Jubilat zaprezentował  swój

różnorodny program wykonując osiem pieśni. W dalszej kolejności wystąpił chór męski z Cieszyna pod dyr. diakon Joanny Sikora, który wykonał 4. pieśni a następne dwie w połączeniu z chórem Cantus.  Do wspólnego świętowania Jubileuszu, goleszowianie zaprosili również zaprzyjaźniony męski chór „Gloria” ze Skoczowa, który przed rokiem  zawiesił działalność z powodu rezygnacji dyrygenta, to  jego byli członkowie, którzy śpiewają obecnie w chórze mieszanym  z wielką przyjemnością przyjęli zaproszenie.  Na zakończenie koncertu połączone chóry męskie z Cieszyna, Skoczowa i Goleszowa, wykonały potężnie brzmiące trzy utwory. Końcowa wspólna pieśń „Niebiosa głoszą” – Ludwika van Beethovena z akompaniamentem Jeana-Claude Hauptmanna Claude wykonana na 50 męskich głosów  długo brzmiała  w murach goleszowskiego kościoła wraz z oklaskami słuchaczy.  Całość jubileuszowej uroczystości  prowadził proboszcz goleszowskiej parafii  biskup Diec. Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago . Końcowym akcentem koncertu były życzenia, podziękowania oraz  wręczenie odznaczeń, które z rąk w-ce przewodniczącej Sejmiku Wojewódzkiego Sylwii Cieślar  otrzymali:  Złotą Odznakę za Zasługi dla Województwa Śląskiego– Anna Stanieczek dyrygent  chóru Cantus. Srebrne Odznaki za Zasługi dla Woj. Śląskiego otrzymało  trzech długoletnich członków chóru, którzy od początku założenia czynnie uczestniczą w pracach chóru: Józef Chmiel , Jan Stec i Jan Zagóra oraz pośmiertnie Jan Pieszka.  Tego samego koloru odznaczenia wręczono również  długoletniemu byłemu prezesowi chóru Henrykowi Odiasowi oraz  aktualnemu prezesowi „Cantusa”- Józefowi Habarcie. Po uroczystościach wszyscy goście i wykonawcy zostali zaproszeni na poczęstunek do sali OSP w Goleszowie. Skoczowski chór Gloria dziękując Jubilatowi za zaproszenie złożył m.in. życzenia  słowami :  … ,,Wasza otwartość, życzliwość oraz służba zawsze była i nadal niech będzie żywym przykładem, że wielbienie Boga pieśnią jest rzeczą wyjątkowo błogosławioną. Dziękujemy Wam za wieloletnią współpracę, za każdą wspólnie wyśpiewaną nutkę, … także i tę sfałszowaną, za każdą razem  przeżytą chwilę- Niech Wam Bóg błogosławi!”. 

tekst: W. Orawski,    foto: Jerzy Sikora,  WalOr.