Główna » Wydarzenia

Zmarł śp. Karol Śliwka (l.85)

śp. Karol Sliwka 1932-2018Dzisiaj dnia 10 września 2018r. w godzinach rannych w Szpitalu Śląskim w Cieszynie zmarł śp. Karol Śliwka. Zmarły był szeroko  znanym artystą, twórcą wielu grafik, znaków graficznych, obrazów i rzeźb.   Karol Śliwka pochodził z Harbutowic k. Skoczowa  gdzie urodził się w dniu 16 października 1932 roku.  Pozostawił wieki dorobek grafik ,dzieł malarskich etc. które są i będą wieczną pamiątką po Zmarłym. Ostatnio dla uczczenia wielkiego dorobku Karola Śliwki  zw. ikoną polskiej grafiki,  wykonano w Gdyni mural na ścianie bloku mieszkalnego ze znakami graficznymi  autorstwa Zmarłego.  Również skoczowska parafia ewangelicka jest w posiadaniu obrazów autorstwa Zmarłego, które wykonał jako początkujący student w latach 50-60 ubiegłego wieku. Namalował wówczas dwa duże obrazy, które

do czasu remontu wisiały na ścianie ołtarzowej skoczowskiego ewangelickiego kościoła.  Obecnie obrazy wiszą  w nawie głównej kościoła. Również rzeźba ks. dr Marcina Lutra, stojąca po dziś dzień obok ołtarza skoczowskiego kościoła Św. Trójcy  jest dziełem Zmarłego z lat 60 ub. wieku.  Jego dokonania zostały nagradzane wieloma odznaczeniami i honorami zagranicznymi oraz krajowymi m.in.  decyzją Rady Powiatu Cieszyńskiego otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki z otrzymania  których mieliśmy okazję wspólnie się cieszyć w cieszyńskim Teatrze im. A. Mickiewicza w dniu 11.11. 2011 roku. Wspominamy go jako Człowieka i Przyjaciela o wielkim sercu, bardzo skromnego i uczynnego. Pogrzeb śp. Karola Śliwki odbędzie się w środę dnia 12.września o godz. 14:00 z kościoła ewangelickiego Św. Trójcy w Skoczowie skąd zostanie odprowadzony na cmentarz ewangelicki przy ul Cieszyńskiej.  

WalOr.