Główna » Wydarzenia

Na przełaj przez kraj. (25 foto)

m. Grabownica /Milicz

m. Grabowica /Milicz

m. Goszcz .Były kościół ewang.

m. Goszcz . Były kościół ewang.

Będąc przejazdem przez miejscowości Dolnego Śląska zawsze można  coś ciekawego zobaczyć z teraźniejszości i przeszłości tych ziem. Tym razem będąc w okolicach Milicza widać jak

wiele zmian dokonano w budownictwie, a w szczególności w infrastrukturze  sportowo-rekreacyjnej.  Tu można skorzystać z ciekawych miejsc zachęcających do wypoczynku czy uprawiania sportu, jak ścieżki rowerowe, których wytyczono i oznakowano w tym regionie łącznie aż ok.527  km. Z  pomocą finansową UE zagospodarowano również piękną Dolinę Baryczy, która przyciąga turystę swoim naturalnym krajobrazem i pięknymi jeziorkami.  Można także zobaczyć ślady historii tych ziem np. w miejscowości Grabownica istnieje dawny cmentarz ewangelicki jako  jeden z nielicznych na Dolnym Śląsku gdzie nadal dokonuje się pochówku zmarłych. Mimo licznych  śladów całkowitego zdewastowania cmentarza,  spotkać tu można zadbane i odrestaurowane groby co robi duże wrażenie i budzi szacunek do tego miejsca bez względu na to, kto i kiedy tu został pochowany. Kolejną historyczną ciekawostką Dolnego Śląska są ruiny byłego kościoła ewangelickiego zbud. w latach  1743-1749 roku oraz kompleks pałacowy z 1749 -1755 przebud. w latach  1866-1888 w miejscowości Goszcz w gminie Twardogóra, gdzie stopniowo widać starania odrestaurowania tych architektonicznych perełek.   Również w tej miejscowości znajduje się dawna nekropolia jednak jak wiele innych na Dolnym Śląsku  została doszczętnie zdewastowana przez „ludzi” i jest nieczynna od połowy XIX w.

tekst + foto: WalOr.