Główna » Wydarzenia

Rozśpiewane Jaworze.

20180630_15270320180630_155726W sobotę 30 czerwca 2018 w amfiteatrze w Jaworzu odbył się kolejny bo już XIV Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Ta ciesząca się powodzeniem cykliczna impreza corocznie

skupia wielu śpiewaków, muzyków oraz słuchaczy. Tak było i w tym roku. Na scenie jaworzańskiego amfiteatru wystąpiło 13 chórów , także w formie łączonych zespołów. Dla podkreślenia jubileuszu 100-lecia uzyskania Niepodległości, koncert rozpoczęto  pieśnią cieszyńskich kompozytorów: Tadeusza Sikory-słowa , muz. Jana Gawlasa „Ziemio ty nasza, moc twoja naszą siłą, pot krwawy cię zraszał, by wojen już nie było”. Pieśń wykonał ok. 300 osobowy chór uczestników koncertu, którym zadyrygowała Krystyna Gibiec z Jaworza.  W serdecznych słowach powitał uczestników wójt gminy Jaworze dr Radosław Grzegorz Ostałkiewicz, podkreślając radość z corocznego goszczenia w gminie ludzi kochających muzykę i śpiew, których uosabiają charaktery ludzi uśmiechniętych i pogodnych. Całość muzycznej  imprezy sprawnie prowadzili, proboszcz parafii E-A  z Jaworza ks. Władysław Wantulok wraz małżonką Anną. Większość programu koncertu wypełniły chóry, które śpiewały pieśni o tematyce religijnej, ludowej, regionalnej. Wystąpił  również, solista Gliwickiego Teatru Muzycznego  Arkadiusz Dołęga  oraz  kapela góralska „Góralska Hora”.  Na deskach jaworzańskiego amfiteatru wystąpiły, połączone chóry z Wisły Centrum, Głębiec i Jawornika pod dyr. Elżbiety Szajthauer, chóry mieszane z Goleszowa, Dzięgielowa i żeński z Lesznej pod dyr. Anny Stanieczek i Joanny Pecold, połączone chóry męskie ze Skoczowa (przygot. B. Noga) i z Goleszowa pod dyr. Anny Stanieczek, chór mieszany z Międzyrzecza pod dyr. Agnieszki Brzezickiej , Ewang. Chór Kościelny z Jaworza-dyr. Krystyna Gibiec, chór „Nadzieja” z Drogomyśla -dyr. Monika Czaja-Schier, połączone chóry mieszane „Gloria” ze Skoczowa i Dębowca-pod dyr. Gabrieli Targosz. Na zakończenie wszyscy wykonawcy zostali zaproszeni na poczęstunek, podczas którego była okazja do wspólnych  przyjacielskich rozmów . W dyskusjach dało się odczuć troskę o dalsze losy niektórych chórów, które odczuwają coraz to większy  brak zainteresowania wspólnym śpiewem w chórach pokoleniowych. Mimo wprowadzania oprócz standardów, także repertuar pieśni o zabarwieniu i współczesnym stylu ich wykonania,  nadal odczuwa się brak większego napływu młodych ochoczych serc do wspólnego śpiewu. Należy się jednak cieszyć, że istnieje w chórach duch tradycji wspólnego spotykania się z tradycją śpiewu i muzykowania, które jest przekazywane młodszemu pokoleniu. Już obecnie jest wiele organizowanych imprez muzycznych, koncertów z udziałem młodzieżowych dyrygentów, muzyków, liderów, oraz rzeszy chórków, co napawa z optymizmem patrzeć w przyszłość. Należne podziękowania kierujemy dla organizatorów i wszystkich tych, którzy wspierają tego typu spotkania z muzyką i śpiewem, bo one  łączą ludzi oraz rozbudzają nadzieję, optymizm i  radość życia.

tekst i foto: WalOr.