Główna » Wydarzenia

Złota Odznaka za Zasługi dla Bolesława Nogi. 21 Chórów i Zespołów w Cieszynie.

31131702_1882565961776038_1709661704117288960_nW Kościele Jezusowym w Cieszynie w niedzielę dnia 22 kwietnia 2018  odbył się 62 Wiosenny  Zjazd Chórów, Zespołów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej.  W tym dniu do największej świątyni ewangelickiej w Polsce przybyło 21 chórów i zespołów, aby wspólnie przeżywać radość muzykowania i śpiewu na Bożą Chwałę.  Nim rozpoczęto zjazdowy program w kościele,

wszyscy uczestnicy dla uczczenia tegorocznego jubileuszu 100-lecia uzyskana Niepodległości Polski,  stworzyli około 500 osobowy chór, aby na schodach kościoła pod dyr. diak. Joanny Sikora zaśpiewać pieśń napisaną przez nieżyjących już cieszyńskich muzyków; Jana Gawlasa i Tadeusza Sikory  pt. „Bóg, Ojczyzna, Pokój”. Zjazdowy program rozpoczęto w kościele od powitania i wspólnej modlitwy poprowadzonej przez gospodarza cieszyńskiej parafii proboszcza ks. Janusza Sikorę. Przed kazaniem wystąpiły chóry i zespoły: Luterański Chór Graduale z Bielska, Chór mieszany z Jaworza, „Nadzieja” z Drogomyśla, Chór Misyjny z Cieszyna, Chóry mieszane z Goleszowa i Dzięgielowa, z Ustronia, Wisły Centrum,  Bażanowic, Cieszyna, Hażlacha-Zamarsk, i WCK oraz chóry mieszane z Dębowca i „Gloria” ze Skoczowa.  W uznaniu 35- letniej pracy ze skoczowskimi  chórami, a także zaangażowanie w środowisko kulturalno-muzyczne Skoczowa,  na wniosek Zarządu chóru  „Gloria”  oraz Parafii, Kapituła odznaczeń przyznała Złotą Odznakę Honorową Za Zasługi dla Województwa Śląskiego  Panu Bolesławowi Nodze.  Aktu wręczenia dokonała wicemarszałek Sejmiku Województwa Śląskiego P. Sylwia Cieślar. Było wiele podziękowań i gratulacji m.in. od koleżanek i kolegów z chóru „Gloria”- DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY. Po kazaniu, które wygłosił proboszcz z Jaworza ks. Władysław Wantulok, pełniący również funkcje przewodniczącego Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr, wystąpiły kolejne chóry: Chór Męski Cantus z Goleszowa i z Cieszyna, Chór Żeński „Gloria” ze Skoczowa, Zespół „Cantate” i Chór mieszany z Międzyrzecza, „Magnifikat” z Brennej-Górek oraz   Chór mieszany z Cisownicy.  Wiosenny Zjazd zakończono  serdecznymi podziękowaniami adresowanymi do wykonawców i dyrygentów za oddanie i służbę śpiewu, który jest nieodzownym akcentem ewangelickich nabożeństw i  spotkań ze Słowem Bożym.    ...,,Ziemio Ty nasza, moc Twoja naszą siłą! Pot krwawy Cię zraszał, by wojen już nie było! Z cierpień wyrosłaś Ojczyzno, prócz Boga, Tyś nam wszystko! Niech pokój zawsze trwa na jasną przyszłość nam! – fragment pieśni „Bóg, Ojczyzna,Pokój”.

tekst: Władysław Walter Orawski             foto: Sylwia Cieślar, Jerzy Sikora. WalOr + video transmisja inter.