Główna » Wydarzenia

W Mikołajkach pożegnaliśmy śp. ks. Franciszka Czudka. /33+15xfoto/

28619433_1657844577588012_3787856025453515369_oW dniu 5 marca 2018 w Mikołajkach żegnaliśmy śp. ks Franciszka Czudka, byłego proboszcza ewangelickiej parafii w tej miejscowości, a także długoletniego sympatyka „Glorii”. Zmarły pochodził ze Skoczowa /Śląsk Cieszyński/, do którego wraz z małżonką Janiną chętnie przyjeżdżali. Na przestrzeni swojej służby duszpasterskiej pozostawił na Ziemi Mazurskiej nie tylko świadectwo przekonywania w moc wiary w Boga, ale również   wielkie rzeczowe dzieła służące drugiemu człowiekowi. Za Jego kadencji  zbudował w Mikołajkach

Dom Gościnny, przeprowadził remont generalny kościoła Św. Trójcy,  wybudował piękny Dom Opieki „Arka” oraz  Dom Opieki „Betezda” w Ukcie.  Z usług tych obiektów bez względu na wyznanie, korzystają ludzie starsi, samotni, ludzie uzależnieni,  niepełnosprawni. Również wyremontował budynki parafialne, w których mieszczą się pomieszczenia służbowe oraz Muzeum Reformacji. Nie sposób tu wymienić wszystkich dokonań i osiągnięć Zmarłego.  Za swoją działalność duchową,  charytatywną, ekumeniczną na Ziemi Mazurskiej wielokrotnie został doceniany przez władze samorządowe różnych szczebli również i przez  Prezydenta RP.  Zmarły wraz z żoną utrzymywał przez wiele lat kontakt z chórem „Gloria”, dlatego  też zawsze  podkreślał i prosił o  śpiew skoczowskich chórzystów gdy nastąpi koniec Jego ziemskiego pielgrzymowania.  Mimo krótkiego czasu i dnia roboczego, w którym wyznaczono pogrzeb nastąpiła chórowa mobilizacja i wraz z dyrygentem Bolesławem Nogą  wyruszono do Mikołajek. Pożegnanie śp. ks. Franciszka  Czudka było wielką  manifestacją licznie przybyłych mieszkańców  Warmii i Mazur oraz z innych regionów Polski, duchowieństwa różnych wyznań,  oficjalnych przedstawicieli  władz samorządowych. Okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup senior ks. Jan Szarek. Słowa pożegnania i podziękowania przekazał również Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec , biskupi poszczególnych diecezji Kościoła EA , duchowni katoliccy oraz przedstawiciele samorządów różnych szczebli. Oprócz skoczowskiej „Glorii” podczas uroczystości śpiewał także chórek z Sorkwit, który również swoim udziałem wyraził wolę pożegnania tego zacnego człowieka.   Ks. Franciszek Czudek  został odprowadzony na cmentarz  komunalny w Mikołajkach gdzie spoczął wśród  byłych  pensjonariuszy Domu Opieki „Arka”. Dom „Arka” to symboliczny pomnik Zmarłego, zbudowany z wielkim pietyzmem i wysiłkiem gdzie później wraz z żoną Janiną realizowali służbę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  Po  przemówieniach i modlitwie, ceremonię pogrzebową na cmentarzu zakończono ulubioną pieśnią Zmarłego  „Duchem Modlitwy”o zaśpiewanie, której zawsze prosił skoczowskich chórzystów przy okazji wspólnych wielokrotnych spotkań, rozstań czy pożegnań. Wiemy że i tym razem podczas tego szczególnego ostatniego pożegnania, pieśń „Glorii” była spełnieniem prośby Księdza.  Chórzyści powrócili  szczęśliwie do Skoczowa późną nocą, zmęczeni ale wewnętrznie wielce  zbudowani ze spełnienia misji, prośby i życzenia. W Mikołajkach pozostał nadal skoczowski akcent, ponieważ od 23 lat w Domu Opieki „Arka „, w każdy poranek jest odtwarzana dla pensjonariuszy  Modlitwa Pańska „Ojcze nasz”, śpiewana  przez  chórzystów „Glorii”.  Słowa pieśni są wyznaniem wiary, ale niech ta pieśń  pozostanie także wspomnieniem tych, którzy na mazurskiej ziemi pozostawili swoje serce w budowaniu nie tylko Chrystusowej wiary, ale również w budowaniu wzajemnych ludzkich relacji w miłości do drugiego człowieka oraz wspomnieniem wielu przyjaźni, w tym i naszej chórowej.

tekst. W.Orawski            foto: Anna Dręczewska, WalOr, Marcin Czudek, Mateusz Klimek, inter.