Główna » Wydarzenia

Zmarł śp. ks. Franciszek Czudek /l.76/ emerytowany proboszcz w Mikołajkach.

ks. Franciszek CZUDEKZe smutkiem informujemy, że w dniu 01.03.2018 zmarł pochodzący ze Skoczowa śp. ks. Franciszek Czudek. Zmarły był wielkim przyjacielem i fanem skoczowskiego chóru „Gloria”. Smutna wiadomość nadeszła z parafii w Mikołajkach, w której czytamy cyt;  Pogrążeni w smutku informujemy, że dziś w nocy,

odszedł do Pana wieloletni proboszcz naszej Parafii, ks. Franciszek Czudek. Zasmuconej rodzinie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Dnia 1 sierpnia 1993 r. ks. Franciszek Czudek został mianowany administratorem mikołajskiej parafii. Czasowo, do stycznia 1996 r., sprawował też administrację parafii w Rynie. W Mikołajkach dał się poznać jako energiczny i skuteczny budowniczy. W 1995 roku powstał Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach, który zapewnia osobom w podeszłym wieku spędzenie godnej starości, w otoczeniu przyjaznych ludzi. Tu mogą liczyć na pielęgnację, opiekę lekarską, zabiegi rehabilitacyjne, zajęcia kulturalne i terapię zajęciową. Dzięki inicjatywie proboszcza z Mikołajek, w 2003 roku zaczął działać Dom Opieki „BETEZDA” w Ukcie. Z inicjatywy duchownego szybko wybudowano też nowe pomieszczenia dla Muzeum Reformacji w Mikołajkach. Wkrótce rozpoczęły też działalność Środowiskowe Domy Samopomocy w Ukcie i Mikołajkach. Ks. Franciszek Czudek, jako społecznik cieszył się w województwie warmińsko-mazurskiego sporym szacunkiem i zaufaniem. Otrzymał wiele listów gratulacyjnych, podziękowań oraz dyplomów od Wojewody, Marszałka Województwa, okolicznych starostów powiatowych i burmistrzów gmin. W roku 2005 Rada Miasta Mikołajki przyznała księdzu tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Mikołajki” za jego działalność charytatywną i ekumeniczną. W 2006 r. został uhonorowany nagrodą roku 2006 „Optimus Hominum” – za działalność humanitarną. W 2007 r. został laureatem nagrody ministra pracy i polityki społecznej ” za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej”.W styczniu 2008 r. ks. Franciszek Czudek przeszedł w stan spoczynku. Zmarł po długiej chorobie 1 marca 2018r. Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną podane wkrótce. AKTUALIZACJA! Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek dnia 5 marca 2018 w kościele ewangelickim Św. Trójcy w Mikołajkach . Początek o godz. 12.00