Główna » Wydarzenia

Chóry i orkiestry diec. cieszyńskiej podsumowały 2017 i nakreśliły plan na 2018 rok

20180210_110806W sobotę dnia 10 lutego 2018 w ewangelickiej parafii w Goleszowie spotkali się dyrygenci, prezesi i przedstawiciele chórów, orkiestr oraz zespołów działających  w parafiach ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej.  Spotkanie zorganizowała 7. osobowa Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr, którą od nowej kadencji Synodu Diecezjalnego czyli od marca 2017  roku kieruje ks. Władysław Wantulok – proboszcz parafii w Jaworzu. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem ze spowiedzią i komunią , które

20180210_110851poprowadzili ks. Piotr Sztwiertnia i przewodniczący Komisji ks. Wł. Wantulok. Po nabożeństwie, delegaci przeszli do sali parafialnej gdzie Przewodniczący Komisji na podstawie otrzymanych od chórów i zespołów  ankiet sprawozdawczych  zapoznal zebranych z danymi z działalności  minionego roku. Podano również finansowe rozliczenie  za rok sprawozdawczy. Na przestrzeni roku sprawozdawczego 2017  w Diec. Cieszyńskiej działały;  42. chóry, 7. zespołów i 2.orkiestry, skupiające razem 1025 członków.  W skali roku chóry i zespoły występowały w sumie 1 030 razy w tym: w parafiach, poza nimi , na rzecz środowiska  + wyjazdy zagraniczne. Przeprowadzono 3 574 prób co daje w sumie 7 148 godz. Dane świadczą o skali wielkiego oddania ludzi w służbie muzyki i śpiewu. Piękna to idea, która oprócz śpiewu, stwarza członkom chórów, zespołów  także możliwości wspólnych integracyjnych spotkań, wyjazdów, wycieczek, a nawet w potrzebie  można liczyć na wspomożenie. W porównaniu do 2016 roku stan wszystkich członków chórów i zespołów w 2017 roku zmniejszył się o około 45 osób. Powstały jednak  nowe chóry i aktualnie działające w parafiach zespoły młodzieżowe , które niestety nie podały swoich danych ankietowych co obecnie  nie daje pełnego statystycznego obrazu. Postanowiono w tym temacie prosić proboszczów o spowodowanie uzupełnienia  danych o tych zespołach .  Rok 2018 znów będzie obfitował w wiele wydarzeń, które zaplanowano i ustalono;  22.04.2018 odbędzie się Wiosenny Zjazd Chórów w kościele Jezusowym w Cieszynie . Początek godz. 10.00. Zgłoszenia należy kierować do DKCHiO do dnia 08.04.2018. Z uwagi jednak na planowaną większą ilość występujących zaleca się łączenie chórów-zespołów.  Pozjazdowe spotkanie dyrygentów, prezesów zaplanowano w Jaworzu w dniu 11 maja 2018 o  godz. 17:00. W dniu 30 czerwca 2018 o godz. 15.00 rozpocznie się w XIV Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej w amfiteatrze w Jaworzu. Chęć udziału w tym wydarzeniu należy zgłosić do dnia 20 maja 2018 wraz z podaniem repertuaru pieśni (max. 15 min. chór). Tegoroczny Jesienny Zjazd Chórów  zostanie zorganizowany  w dniu 21. 10.2018 w kościele ewangel. ap.Jakuba St. w Ustroniu. Początek  godz. 10.00. Również wszyscy zostali zaproszeni na uroczysty koncert z okazji Jubileuszu 120- lecia ustrońskiego ewangelickiego chóru, który  zaplanowano na dzień 18 listopada 2018. Skoczowski chór „Gloria” również zgłosił  przygotowania do obchodów Jubileuszu 100-lecia chóru, które rozpocznie się Ekumenicznym Koncertem Kolęd już 4 stycznia 2019, a zakończy Jesiennym Koncertem Jubileuszowym.  Z innych wydarzeń, na które zostały zaproszone chóry i zespoły to: VIII Spotkanie z Pieśnią Wielkopostną w Mazańcowicach, które będzie miało miejsce w dniu 23.04.2018 w kościołach katolickich i ewangelickim . Nie jest to forma konkursu, a wspólnego spotkania z pieśnią pasyjną. Zgłoszenia do 10.03.2018. Również w tym roku w dniu 09.06.2018 odbędzie się II Ogólnopolski Przegląd Pieśni Ewangelickiej w Katowicach. Zgłoszenia do 30.04.2018. Goleszowskie spotkanie zakończono podziękowaniami skierowanymi przez Przewodniczącego DKCHiO do wszystkich Dyrygentów , Prezesów  i członków społeczności muzyczno-śpiewaczej za trud i służbę, która jest nieodzowna i potrzebna w naszych parafiach, w środowisku ,a która służy ludziom , Kościołowi, a przede wszystkim Bogu. Należy wszystko czynić, aby do tej szlachetnej pracy  przybywało jeszcze więcej chętnych.  Serdeczne podziękowania skierowano również pod adresem goleszowskiej  parafii  za gościnność i umożliwienie przeprowadzenia obrad. Tegoroczne hasło m-ca lutego jest adekwatne do służby ludzi w Kościele: … ,,Bardzo blisko ciebie jest słowo, w twoich ustach i twoim sercu, abyś je czynił”. 5 Mż 30,14

WalOr.