Główna » Wydarzenia

Dzięki Ci Boże za Twe hojne dary!

20171001_090734…” Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich  we właściwym czasie”. Tymi słowami ” Z Biblii na co dzień” , które są zapisane w Psalmie 145,15 rozpoczęliśmy dziękczynny poranek, aby w dalszej części dnia przy słonecznej pięknej pogodzie udać się do

 

kościoła Św. Trójcy w Skoczowie na Dziękczynne Święto Żniw. Uroczystość odbyła się w niedzielę 1 października 2017,  w której uczestniczyło wielu wiernych, aby wspólnie podziękować Bogu za dary chleba. Okolicznościowe kazanie wygłosił proboszcz ks. Adam Podżorski. Śpiewem uroczystość uświetnił chór dzieci „Nadzieja” pod dyr. Doroty Podżorskiej oraz chóry „Gloria” pod dyr. Gabrieli Targosz. Tradycyjne chórzyści zorganizowali stoły żniwne, do których zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy nabożeństwa gdzie była możliwość poczęstowania się chlebem z miodem oraz darami ziemi i ogrodów. Zwyczaj tej został zapoczątkowany przez chórzystów „Glorii” już w 1993 roku i jest kontynuowany do dnia dzisiejszego, co zostało przyjęte z sympatią przez  parafian. Od trzech lat wprowadzono przez parafię zwyczaj  darowania i dzielenia się chlebem upieczonym  z tegorocznego ziarna.  Przy wyjściu z kościoła  każdy uczestnik nabożeństwa  otrzymał błogosławiony bochenek chleba. Rada Parafialna przygotowała również możliwość nabycia skoczowskich kołaczy. Szczere dziękczynienie połączone z tradycją dzielenia się darami jednoczą i uświadamiają wiernym, aby w codziennych modlitwach dziękować za Boże dary i śpiewać …,,Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, których nie nasz miary?

tekst+foto WalOr.   fotorelacja z uroczystości w obiektywie Jana Chwastka -kliknij tutaj 140 foto