Ważne informacje

INFORMACJE, KOMUNIKATY.

Próby chórów „Gloria”: Chór Żeński- w poniedziałki o godz. 18.30. Na próby chóru mieszanego  zapraszamy  w czwartki o godz. 18:00.  W 2019 roku skoczowski chór mieszany będzie obchodził Jubileusz 100-lecie.  Zapraszamy do udziału.

10.02.2018 Goleszów godz. 10.00. Spotkanie noworoczne  Dyrygentów, Prezesów oraz przedstawicieli chórów, orkiestr i zespołów diec. cieszyńskiej.

25.03.2018 Skoczów godz. 10.00 Kościół Św. Trójcy,  Koncert Pieśni Pasyjnej

22.04.2018 Cieszyn Kościół Jezusowy godz. 10.00  Wiosenny Zjazd Chórów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej. Zapisy udziału do dnia 08.04.18

30.06.2018 Jaworze-Amfiteatr godz. 15.00 XIV Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Zgłoszenia do 20.05.18Pozostałe informacje

Działalność chóru

Chóry i orkiestry diec. cieszyńskiej podsumowały 2017 i nakreśliły plan na 2018 rok

W sobotę dnia 10 lutego 2018 w ewangelickiej parafii w Goleszowie spotkali się dyrygenci, prezesi i przedstawiciele chórów, orkiestr oraz zespołów działających  w parafiach ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej.  Spotkanie zorganizowała 7. osobowa Diecezjalna Komisja Chórów i Orkiestr, którą od nowej kadencji Synodu Diecezjalnego czyli od marca 2017  roku kieruje ks. Władysław Wantulok – proboszcz parafii w Jaworzu. Spotkanie rozpoczęło się nabożeństwem ze spowiedzią i komunią , które


Czytaj więcej »
20 lat w służbie Słowa!

W dniu 1 lutego 2018  minęło 20 lat, kiedy skoczowski chór „Gloria” uczestniczył w uroczystości ordynacji  dwóch ówczesnych magistrów teologii: Stanisława Staszczaka pochodzącego z Lublina  oraz Marcina Orawskiego  ze Skoczowa. Uroczystość miała miejsce w nowo zbudowanym  kościele ap. Piotra i Pawła w Tychach.  Obecnie ks. Janusz Staszczak (I rząd czwarty z lewej) pełni służbę proboszcza  w Koszalinie, zaś ks. Marcin Orawski ( trzeci z prawej) został wybrany proboszczem parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu. W załączeniu pamiątkowe zdjęcie z 1998 roku .


Czytaj więcej »
Chórzyści „Glorii” podsumowali i zagłosowali!

Zwyczajowo co roku w skoczowskim chórze „Gloria” są zwoływane zebrania sprawozdawcze, podczas których dokonuje się podsumowania minionego roku oraz nakreśla plany na przyszłość. W tym roku w związku z kończącą się 5-letnią  kadencją zarządu chóru w dniu 1 lutego 2018 dokonano  podsumowania nie tylko miomego roku 2017 roku, ale również całej 5 letniej kadencji. Od wielu lat wszystkie ważniejsze chórowe wydarzenia są odnotowywane w kronice, która posiada już  7. tomów, zaś szczegółowe wydarzenia roku  są archiwizowane na nośnikach elektronicznych w formie prezentacji multimedialnych. Z ciekawostek minionej kadencji dowiadujemy się


Czytaj więcej »
14.01.2018 Spotkanie gwiazdkowe!

Przełom roku to czas na tradycyjne spotkania opłatkowe, często określane mianem „wigilijki” lub „gwiazdki”. Zwyczajem naszego chóru jest organizowanie tego przyjęcia w pierwszą niedzielę stycznia. W tym roku odeszliśmy od dorocznych przyzwyczajeń i wyjątkowo zeszliśmy się w naszej sali w drugą niedzielę nowego roku, czyli 14 stycznia. Do grona świętujących chórzystów dołączyły


Czytaj więcej »